Nevšimnutý výkrik o pomoc

Stromy nám dávajú iba kyslík. Keby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.

Čitajte tiež

Stromy nám dávajú iba kyslík. Keby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Toto je známy strom v Novej Dubnici, ktorý je svedkom opekačiek, stretnutí či detských hier. V takomto stave ho zanechajú ľudia. Strom doslova kričí o pomoc, ale nie je ho počuť. 

Meno autora/autorov

Michal Horník

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Stromy sú často podceňované, na stromy sa zabúda a nedostatočne si uvedomujeme ich dôležitosť. Veď nám dávajú iba kyslík. Kaby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.