Veľké sústo pre koše

Prázdne krabice sa nemusia vždy vyhodiť, možno pomôžu iným. Avšak, keď už krabice putujú do koša, je dôležité, aby sme ich rozložili

Reportážny kontext/riešenie problému:

Niektoré eshopy ponúkajú priamo pri objednávke možnosť požiadať o balenie do recyklovaného obalu. Nie všetci však takto myslia, a preto by malo viac predajcov poskytovať túto alternatívu svojim zákazníkom.  A zároveň nemusíme hneď krabice z našich doručených objednávok vyhadzovať. V našom okolí sa možno nachádza obchod či podnik, ktorý rád použije materiál, v ktorom nám prišiel balík pri vlastnom fungovaní alebo sa ho môžeme znova využiť my.  Ak sa však v našej domácnosti nenájde využitie pre takúto krabicu, je dôležité si zapamätať ako ju správne odhodiť do koša. 

Meno autora/autorov

Radka Lamačková

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Naše balíky kupované cez eshopy postupne zahlcujú odpadkové koše. Nielen, že je ich enormné množstvo kvôli zatvoreným obchodom v čase celosvetovej pandémie. Ale ľudia nevedia separovať obaly z objednaných balíkov, či dokonca vyhadzujú nerozložené krabice do odpadkových košov. Tie potom zaberajú veľa miesta a musia sa koše častejšie vyvážať.