Vyhostení obyvatelia lúk

Čitajte tiež

Drobný hmyz, ktorý pravidelne nachádzam na okrajoch ciest, bol vyhostený zo svojho prirodzeného prostredia. O  to viac sa javí ako vhodné podporovať vytváranie mestských lúk, ktoré sú krásne nielen na pohľad, ale poskytujú aj bezpečie a prirodzenú potravu motýľom a inému hmyzu.

Meno autora/autorov: 
Viliam Gajdoš
Vek autora/autorky: 
13