Podeľ sa!

Čitajte tiež

Podeliť sa o nadbytok úrody je veľmi užitočné. Zužitkuje sa celá úroda, a tí čo nemajú možnosť pestovať, budú mať k dispozícii lokálne potraviny a nie potraviny z dovozu. U tohoto pestovateľa stojí za povšimnutie i brána, ktorú našiel na zbernom dvore, opravil ju a môže slúžiť dalej.

Meno autora/autorov: 
Nina Justusová
Vek autora/autorky: 
12