100% BIO, EKO

Čitajte tiež

Ovocie v supermarketoch ,,najazdí'' cestou k nám stovky kilometrov a tým zanecháva veľkú uhlíkovú stopu. Ak máte možnosť,
začnite pestovať vlastné ovocie na záhrade či balkóne. Vyhnete sa nebezpečným pesticídom a tiež znížite zaťaženie prírody.
Po ovocií a zelenine v obchodoch sa zníži dopyt a tak prispejete k eliminácii CO2.
#YREklimatickazmena

#YREclimatechange
#YRESK
#OBJEKTIVne21

Meno autora/autorov: 
Chiara Kamila Repaská
Vek autora/autorky: 
18