Praktický klíma štrajk - OBJEKTív 21
Žiaci zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici si cez prestávku spravili rozbor obalových materiálov. Za cieľ si dali znížiť ich spotrebu. Autor: Jakub Benčo

Praktický klíma štrajk - OBJEKTív 21

Čitajte tiež


Žiaci zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici si cez prestávku spravili rozbor obalových materiálov. Za cieľ si dali znížiť ich spotrebu. Autor: Jakub Benčo

Rovesnícke vzdelávanie, diskusie o klimatickej kríze, bicyklová výzva či nízkouhlíkový obed. Aj takto vyzeral 20. september v školách zapojených do projektu OBJEKTív 21.

Tipy, ako štrajkovať konštruktívne, dostali učitelia na seminári projektu OBJEKTív 21 v pondelok 16. septembra. Pod názvom Objektívne o klimatickej zmene ho zorganizovalo Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (CEA) , ako reakciu na globálny klimatický štrajk, vyhlásený hnutím Fridays for Future.

Školy výzvu štrajkovať dobrým príkladom prijali a žiaci spolu s pedagógmi pripravili pestré vzdelávacie aktivity. „Spätná väzba od pedagógov po týždni globálneho klimatického štrajku (20.-27.9.) ukazuje, že škola môže byť miestom, ktoré nielen inovatívne vzdeláva, ale aj inšpiruje žiakov k environmentálnemu aktivizmu.  Niet silnejšej motivácie pre zmenu, ako keď idú mladí ľudia príkladom,“ uvádza Klaudia Medalová z CEA Trenčín.

Na SOŠ obchodu a služieb Jilemnického v Trenčíne si žiaci pripravili nástenku s citátmi Grety Thunberg a Leonarda di Capria, ktorí vyzývajú k zmene správania sa k životnému prostrediu. „Na jednotlivých hodinách vyučujúci diskutovali so žiakmi na tému klimatickej zmeny. Na hodine anglického jazyka som preberala tému Človek a príroda, takže sme sa rozprávali o globálnom otepľovaní, znečisťovaní, aj o tom, čo môžeme robiť ako jednotlivci,“ hovorí Silvia Poradová zo SOŠ v Trenčíne.

Jednou z podôb klímaštrajku bola aj Bicyklová výzva. Žiaci a pedagógovia zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici boli povzbudení prísť v tento deň do školy bez auta. Výsledok 46 :117 (auto vs. bicykle, kolobežky a chôdza). Za cieľ si dali aj znížiť spotrebu obalových plastových materiálov, v ktorých si nosia desiaty do školy.

„V škole sme mali pracovné dopoludnie venujúce sa úprave celého školského areálu, pričom si žiaci najskôr vypočuli rozhlasovú reláciu, v ktorej som sa zamerala na vysvetlenie, prečo sa o klíme toľko rozpráva a ako sami môžeme prispieť k zlepšeniu,“ hovorí Katarína Olišová zo Spojenej školy internátnej, Trenčín.

Klíma štrajk na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove zasiahol do diania celej školy – od priamej účasti na štrajku až po nízko uhlíkový obed. RNDr. Zuzana Dzurišinová, koordinátorka programu YRE v škole: „Zaujímavé bolo rovesnícke vzdelávanie, žiačky sexty učili v prime, sekunde a tercii - na hodinách biológie učili o zmene klímy, o uhlíkovej stope, zero waste aj o vegánstve. No a na obed sme mali zeleninovú polievku, a fliačky s kapustou - zmenu v jedálničku oznamoval veľký plagát o klimatickom štrajku.“

Mladé reportérky pre životné prostredie zo ZŠ Jána Palárika Majcichov si pre žiakov 2. stupňa pripravili rovesnícke vzdelávanie pod názvom „Svet je v našich rukách. Mysli globálne. Nerozprávaj – Konaj!“. V rámci vzdelávania vysvetľovali príčiny a dôsledky zmeny klímy na Zemi. Poukázali, že aj jednotlivci môžu ovplyvniť túto zmenu svojim správaním sa k životnému prostrediu. "Naše reportérky vyzvali spolužiakov, aby sa napísali na papierový list, čoho sú ochotní zrieť sa. Z malých odrieknutí pre Zem žiaci vytvorili nástenku na chodbe školy. Najviac žiakov je ochotných sa vzdať všetkých druhov slamiek, používaním igelitových tašiek a znížiť spotrebu mikroténových vreciek. Ku klimatickému štrajku sa pridala aj školská jedáleň. V  piatok, 20. septembra, uvarila bezmäsitý obed,“ informuje Ľubica Hildebrandová.

Na praktickom seminári dostali pedagógovia nie len tipy na aktivity s deťmi, ale aj užitočné odborné materiály na výučbu. „Osobne sa mi najviac páčilo video s cibuľou, ktoré bude atraktívne aj pre mladších i starších žiakov, je to vysvetlené veľmi jednoducho a pritom efektívne,“ hovorí Mária Breznická zo ZŠ Horná Súča.

Na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa študenti zapojili do klimaštrajku symbolicky, a to počas vyučovacích hodín, kde sa venovali problematike životného prostredia. Na hodine geografie sa študenti s vyučujúcim venovali priamo problematike klimatických zmien v niektorých kútoch Zeme i na Slovensku. "Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, v téme Diskusia a debata, riešili problematiku znečisťovania životného prostredia plastami. Žiaci v diskusii dávali svoje návrhy, ako by sa nadmerné používanie plastov dalo eliminovať a svoje výstupy zaznamenali do projektov," hovorí Dana Uhríková, ktorá sa problému vplyvu znečisťovania nášho prostredia na klímu venovala v triede Tercia.

Rovesnícke vzdelávanie, bezmäsitý obed či osobné výzvy boli formou štrajku na  ZŠ Mládežníckej v Púchove. Deviataci oboznámili celý prvý stupeň s mierou zodpovednosti človeka na stave planéty. Rozprávali sa aj o tom ako môžeme všetci prispieť k zlepšeniu životného prostredia. „ Viedli ich rôznymi otázkami a aktivitami k tomu, aby sa odhodlali prijať osobný záväzok. Napríklad obmedziť konzumáciu vo fast foodoch, piť sladené nápoje v jednorázových obaloch, menej nakupovať oblečenie, nakupovať to čo potrebujeme, nie to čo chceme. Dobrovoľná skromnosť bola heslom celého dňa,“ vymenováva sprievodné aktivity Jaromír Flaškár.

Klimatická zmena je dôležitou témou súčasnosti, preto sa aj prvý výučbový program vypracovaný v rámci projektu OBJEKTív 21 zameriava práve na ňu.A prečo je o klimatickej zmene potrebné hovoriť v školách? Odpovedá spoluzakladateľka iniciatívy Znepokojené matky Lucia Szabová, protagonistka „cibuľového“ video-medailónu:

„Klimatická zmena ovplyvní súčasné deti a preto by mali o nej vedieť. Nie je to však jednoduchá téma a preto by sa mali o nej vzdelávať aj učitelia, aby ju dokázali študentom podať adekvátne ich veku. Zároveň je to však téma, ktorá ma presah do všetkých oblastí života.“

 

 

 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Vek autora/autorov: 
20 rokov
Škola: 
Univerzita Komenského, FiF, boZu