A teplo ide von!

Čitajte tiež

A vykúrené teplo ide von! Vetranie je dôležité, ale treba sa naučiť ako správne vetrať v zimnom období. Určite neotvárajte okná či dvere, keď máte zapnuté radiátory. Uniká drahocené teplo, ktorého výroba výrazne ovplyvňuje aj životné prostredie. Vetrajme teda s rozumom! 

Meno autora/autorov: 
Maroš Hrehuš
Vek autora/autorky: 
15