Čím sú bielokarpatské lúky výnimočné?
Orchidea na lúke v Bielych Karpatoch. Autorka: Eliška Púčiková

Čím sú bielokarpatské lúky výnimočné?

Čitajte tiež


Orchidea na lúke v Bielych Karpatoch. Autorka: Eliška Púčiková

Pri hraniciach Česka so Slovenskom sa nachádza slobodný les Ščúrnica, patriaci do Bielych Karpát. V okolí týchto lesov sa nachádzajú lúky, na ktorých rastie veľa chránených rastlín, vrátane orchideí.

Tieto lúky je dôležité zachovávať nielen pre udržanie biodiverzity, ale plnia aj ďalšie ekologické funkcie. Lúčne porasty ochraňujú pôdu a zabraňujú tiež erózii, teda zosúvaniu pôdy.

Na týchto lúkach sú taktiež aj vysoko ohrozené orchidey, ktorých je stále menej a menej. Orchideí je málo, pretože časť majitelov hnojí svoje pozemky intenzívnym hnojivom, ktoré zabíja viacero druhov rastlín a hlavne tie citlivejšie druhy. Ak rastliny žijú v prirodzenom prostredí, nepotrebujú hnojenie ani nadmernú výživu. 

„96% lúk v Bielych Karpatoch tvoria lúky vykorisťované hnojením a monokultúrami, kde citlivejšie druhy zaniknú,“ vysvetlil Miroslav Janík, predseda organizácie Kosenka, spadajúcej pod ČSOP (Český zväz ochrancov prírody).

Orchidey v Bielych Karpatoch sú chránené aj preto, že sú iné, ako tie tropické a zároveň sa nepestujú bežne v domácnostiach. „My tu máme jedine orchidey, ktoré rastú zo zeme, zatiaľ čo tie najznámejšie, tropické orchidey, rastú na strome,“ opisuje Janík. Ďalej vysvetlil, že tropické orchidey majú oveľa väčšie kvety, ako tie v Bielych Karpatoch. 

Janík začal aj so svojimi kamarátmi ochraňovať lúky po tom, ako im odborníci vysvetlili, čím sú bohaté a koľko je tam cenných rastlín. Rozhodli sa, že ich budú kosiť a upratovať. 

„Tam je zaujímavý moment, že lúky kosíme tradičnými kosami,“ uzavrel Janík, ktorý sa ochrane prírody Bielych Karpát venuje bezmála 50 rokov a plánuje v tejto činnosti pokračovať aj naďalej.

Meno autora/autorov: 
Eliška Púčiková
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
Spojená súkromná základná škola Nová Dubnica