ani za vlastným plotom to nedokážeme?

Čitajte tiež

Každodenne chodím v mojom meste Sládkovičovo zo školy a do školy okolo rodinných domov, kde viacerézáhrady  vyzerajú takto... je ďaleko do zberného dvora? či sú ľudia len leniví? chcel by som, aby to bolo inak... aby ľuďm viac záležalo na čistom prostredí, ktoré zanechávajú nám.

Meno autora/autorov: 
Roman Mezei (posiela učiteľka Silvia Prelovská)
Vek autora/autorky: 
11