Príliš vzácne na vyhodenie

Čitajte tiež

Každý rok sa okolo 90 milión ton potravín v EÚ stane odpadom.

Ako tomu predísť?

Nakupujme s premysleným zoznamom, nestrácajme prehľad o tom, čo sa v našej chladničke nachádza a uprednostnime konzumáciu jedla, ktorému končí dátum spotreby. Varme s rozumom, a ak navaríme príliš veľa, buďme solidárni a podeľme sa.

#YREklimatickazmena

#YREclimatechange

#YRESK

#OBJEKTIVne21

Meno autora/autorov: 
Chiara Kamila Repaská
Vek autora/autorky: 
18