Sucho víťazí

Obec Vlčkovce leží v najsuchšom trojuholníku Slovenska. Polia a záhrady v trpia akútnym nedostatkom vlahy.

Čitajte tiež

Obec Vlčkovce leží v najsuchšom trojuholníku Slovenska. Polia a záhrady v trpia akútnym nedostatkom vlahy.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Počas zimy nebol vo Vlčkovciach a okolí žiadny sneh. Voda zo snehu veľmi chýba. V apríli bolo nielen slnečno a teplo, ale stále fúkal vietor. Takéto počasie zapríčinilo ešte väčšiu stratu vody v pôde. Náš región je bez zrážok, preto poľnohospodári a záhradkári pociťujú nedostatok vlahy v pôde. Keď nenaprší, bude potrebné umelé zavlažovanie polí vodou z potokov.

Meno autora/autorov

Samuel Nemček, Sofia Hlavatá

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Na prvý pohľad, z diaľky, sa polia s obilím krásne zelenajú . Keď prídeme bližšie vidíme, že obilie je nízke a rastliny zospodu žltnú. Rastliny v tomto období nutne potrebujú vodu. Pri jej nedostatku na poliach sa urodí oveľa menej surovín potrebných na výrobu základných potravín. Potraviny budú drahé. Veľa ľudí si nebude môcť kúpiť drahé potraviny. Je potrebné nielen zamyslieť sa nad našim správaním sa k prírode. Je nevyhnutné hľadať  k prírode ohľaduplné riešenia.