Vodná nádrž Teplý Vrch

Čitajte tiež

Kedysi vodohospodári vytvárali vodné nádrže s cieľom zdržiavania zrážkovej vody a zabráneniu povodní. Táto vodná nádrž vytvorená na rieke Blh slúži dodnes. Je útočiskom pre divé vtáky, ryby, hmyz a preto, že je krásna a teplá, využíva sa na rekreačné a športové účely. Bol to skvelý nápad vybudovať čosi také... Škoda, že sa podobne nápady nerealizujú aj dnes.

Meno autora/autorov: 
Sara Grechova
Vek autora/autorky: 
15