ENVIRO žurnál

05.04.2023

Na poliach, na úrodnej pôde, sa pod trávnatým povrchom skrýva skládka odpadu.

05.04.2023

Každý dvadsiaty človek na Slovensku žije v nedostatočne vykurovanej domácnosti.

05.04.2023

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" a previezli na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov, komorných predstavení, performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.

05.04.2023
Ružami sa obdarúvame pri rôznych príležitostiach. Sú ľahko dostupné počas celého roka. Môžeme si ich kúpiť nielen v kvetinárstvach, ale aj v supermarketoch či na čerpacích staniciach. Ale koľkí z nás sa pri ich kúpe zamyslia, odkiaľ pochádzajú a akých environmentálny dopad majú, kým sa dostanú k obdarovanej osobe? Všetky ruže,...
05.04.2023
Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a výrazne ovplyvňuje zdravie európskeho obyvateľstva, najmä v mestských oblastiach. Obzvlášť závažným spúšťačom ochorení zo znečistenia ovzdušia sú  jemné prachové častice PM 2,5 ktoré prenikajú hlboko do pľúc a krvného obehu a m...
05.04.2023
Vnútrozemské slaniská a slané lúky sú územia, kde často rastú vzácne druhy rastlín. Oblasť medzi obcami Kamenín a Kamenný most, ktorá je najrozsiahlejšou plochou slaných lúk na Slovensku, je chránená v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000.  Za posledné polstoročie však došlo v...
05.04.2023

Slovensko patrí medzi krajiny s povinnou školskou dochádzkou, napriek tomu sa zdá, že mnohí čítať nevedia. Inak  si Andrej nevie vysvetliť, že okolo tabule s nápisom "Zákaz vysýpať smeti" na horskom priechode Príslop v blízkosti jeho domova sa nájde vyhodené naozaj všetko, od plastov až po koberec.

05.04.2023
Obyvatelia bytovky v Horných Ladcoch si počas 3 rokov prešli zlým obdobím. „Poklad“ vo forme netopiera navýšil vlastníkom bytovky prerábku o niekoľko tisícok euro a sťažil im podmienky pre život. Napriek všetkým problémom našli naozajstný poklad. Išlo o odpad vo forme guána. Rekonštrukcia obytného domu v Horných Ladcoch...
05.04.2023
Obyčajne premýšľame nad tým, čo si zoberieme na desiatu, a nie do čoho si ju zabalíme. Stačí predsa plastové vrecko a hotovo. A pritom ak si 250 žiakov zabalí desiatu do plastového vrecka, vyhodí sa každý deň 250 plastových vreciek. Za týždeň je to 1250 vreciek a každým dňom číslo narastie.
05.04.2023

Nelegálne vyhadzovanie odpadu do prírody v blízkosti rieky Váh, neďaleko mesta Nemšová.

05.04.2023
Čistiace prostriedky a drogéria bežne obsahuje rôzne chemické látky, ktoré môžu negatívne vplývať na naše zdravie. Niektoré vedia vyvolať alergické reakcie, hormonálne zmeny ba dokonca vývojové poruchy u detí. Pre ich užívanie tiež narastá odolnosť baktérií voči antibiotikám. Upratovať a umývať sa však musí, ako to však...
05.04.2023
Množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje priemerne ročne každý jeden Slovák, stále rastie. Ako ho zastaviť, či dokonca znížiť? A aký dopad má snaha jednotlivcov? Čo vieme dosiahnuť tým, že začneme hľadať, ako vo svojich životoch začať používať pravidlá 5R?
04.04.2023

Hovorí sa, že čistota pol života. Na jednej strane chceme mať okolo seba všetko vyčistené, na druhej strane nám nevadí, že týmto spôsobom znečisťujeme prírodu. Dá sa teda dosiahnuť čistá domácnosť bez dopadu na prírodu? Žiaci z Námestova urobili praktický pokus pri čistení drezu v školskej kuchyni.

04.04.2023
Stromy v mestách zlepšujú ovzdušie, dávajú nám kyslík, sú domovom pre zvieratá, pomáhajú skrášliť okolie a v neposlednom rade ochladzujú teplotu okolia. Napriek tomu si ich nevážime a neuvedomujeme si, že aj stromy trpia kvôli vysokým teplotám a suchu.