Zmeníme sa niekedy?

Nelegálne vyhadzovanie odpadu do prírody v blízkosti rieky Váh, neďaleko mesta Nemšová.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Najčastejší odpad v prírode sú plasty, pričom by sme mali vedieť, že plastová taška sa v prírode rozkladá 10-20 rokov, plastové poháre 50 rokov. S plastovou fľašou a plastovým príborom môže príroda bojovať až 450 rokov.

Nabudúce, keď vyhodíte plastovú fľašu len tak do kríkov, budete vedieť, že tam ostane veľmi dlhý čas.

Nesprávne nakladanie s plastovým  odpadom nepriaznivo vplýva nielen na životné prostredie a klímu, ale vznikajú aj lokality plné plastov a mikroplastov, ktoré sa objavujú po celom svete. Toxické látky v telách vodných živočíchov cez potravinový reťazec ovplyvňujú aj naše životy. 

Plasty a mikroplasty neznečisťujú len oceány, väčšina odpadu kontaminuje rieky a pôdu.

Ako by sme mohli riešiť tieto problémy? Recykláciou, dobrovoľníckym zbieraním odpadu, treba informovať či upozorňovať mesto, písať návrhy na zlepšenie situácie a hlavne nevytvárať odpad.

Meno autora/autorov

Olívia Klimecká

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 13. Ochrana klímy
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Skládky v okolí nášho mesta (Nemšová) znečisťujú prírodú. Fotografiu som vytvorila v okolí nášho mesta v blízkosti rieky Váh. Ľudia tam nelegálne vyhadzujú odpad a tým znečisťujú pôdu aj vody. Nesprávne nakladanie s plastovým  odpadom nepriaznivo vplýva nielen na životné prostredie a klímu, ale vznikajú aj lokality plné plastov a mikroplastov, ktoré sa objavujú po celom svete. To by sme mohli riešiť napríklad recykláciou, dobrovoľníckym zbieraním odpadu, treba informovať či upozorňovať mesto, písať návrhy na zlepšenie situácie a hlavne nevytvárať odpad.