Prišla k nám čistá energia

Po dlhej príprave a čakaní nám v škole pribudli solárne panely. Dnes ich máme 27 s výkonom 455 W čo je spolu 12 285 W čo nie je vôbec malé číslo. Podľa prvých sledovaní výkonu panelov si vieme za dobrého, slnečného počasia vyrobiť viac ako polovicu potrebnej elektrickej energie. V najbližších týždňoch budeme sledovať výkonnosť panelov a v prípade dobrých výsledkov navrhneme rozšírenie počtu panelov. Výsledky sa budú zhromažďovať na hodinách fyziky.

Meno autora/autorov

Miroslava Kubičárová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

-