Znečistenie podkrovia im prinieslo novú perspektívu
Zbieranie guána v podkroví. Autor: Hana Holbusová

Znečistenie podkrovia im prinieslo novú perspektívu

Obyvatelia bytovky v Horných Ladcoch si počas 3 rokov prešli zlým obdobím. „Poklad“ vo forme netopiera navýšil vlastníkom bytovky prerábku o niekoľko tisícok euro a sťažil im podmienky pre život. Napriek všetkým problémom našli naozajstný poklad. Išlo o odpad vo forme guána.

Rekonštrukcia obytného domu v Horných Ladcoch priniesla vlastníkom bytov viacero problémov. Netopiere, ktoré si už pred niekoľkými rokmi našli svoju útočisko v podkroví bytovky im znečisťovali bytovku svojim guánom, po zateplení zápach netopiera ostal v budove a bolo možné počuť ich aktivitu. Navzdory všetkému, práve guáno im bolo ozajstným darom.

Ako uviedla Ivana Mrvová, predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov, "súčasťou prípravy na rekonštrukciu bolo odstránenie nánosov odpadu, ktorú tvorili veľké kopy výkalov, mŕtvych tiel a hniezd netopierov. Čistenie musela vykonávať certifikovaná spoločnosť, keďže išlo o odstraňovanie nebezpečného odpadu.“  Po celý čas bolo nutnosťou používať ochranné obleky a respirátory pracovníkov a krycie plachty, aby sa prach, nečistoty a zápach nedostali do vnútorných priestorov bytovky. ,,Náklady boli veľmi vysoké. Nazbierali sme 18 stodvadsaťlitrových vriec čistého guána a ďalšie 4 vrecia súvisiaceho odpadu (skelety tiel netopierov a iné nečistoty).  Boli sme veľmi prekvapení, že nás začali oslovovať rôzni ľudia, že majú záujem o tento odpad.“

Guáno je trus, ktorý produkujú netopiere. Je to výborné organické hnojivo, ktoré obsahuje užitočné baktérie a huby. Je vhodné pre izbové rastliny, zeleninu, ovocné stromy, kvety, trávniky a okrasné rastliny. Obsahuje  väčšie množstvo dusíka, zodpovedá za rast a vývin, preto nie je vhodné  pre rastliny z čeľade bôbovité. Tie si vedia pomocou baktérií na svojich koreňoch stiahnuť dusík z pôdy samy.

Po problémoch, ktorým čelili obyvatelia bytového domu a jedinom čistení v roku 2020 skupina dobrovoľníkov spolu s ochranármi a zoológmi usporiadala čistenie podkrovného priestoru. Čistenie sa uskutočnilo v decembri 2022, kedy sa netopiere nachádzali v ich zimnom úkryte.  Celá akcia prebiehala približne 4 hodiny, počas ktorých sa podarilo vyčistiť celé podkrovie, nazbierať 100 kg guána a jedno štyridsaťlitrové vrece odpadkov. ,,Polovicu nazbieraného guána sme odovzdali zoológom a zvyšok sme porozdávali  dobrovoľníkom a záujemcom, “ povedala jedna z dobrovoľníčok.

Aj napriek vysokým výdavkom pri čistení sú obyvatelia bytovky radi, že odpad môžu zužitkovať. Ich plánom je vytvoriť záhony špeciálnych rastlín náročných na dusíkaté hnojivo a každoročné nevyhnutné čistenie podkrovia, tak využiť v prospech ľudí aj prírody.


Meno autora/autorov

Cintia Izabela Mrvová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Komunita ľudí býva spolu s kolóniu netopierov, ktoré sú dôležité po viacerých stránkach. Napríklad za noc sú schopné uloviť aj 3000 komárov, ich výskyt označuje prosperitu životného prostredia a prirodzeným vylučovaním a využitím guána ako hnojivo pomáhajú rastlinám s rastom. Možno sa niektorí obávajú o kvalitu zdravia a života, ale prišli na to, že spolužitie je možné a majú z neho dokonca úžitok v podobe kvalitného hnojiva.