Kultúra udržateľnosti

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" a previezli na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov, komorných predstavení, performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.
Počas kultúrnych aktivít dbajú organizátori aj na udržateľnosť - napríklad aj čapovaním nápojov do "vratných zálohovaných" pohárov.
Jeden z účastníkov sa obliekol tak, ako bolo bežné v roku 1960 a zároveň ukázal aj to, že kultúra udržateľnosti nie je žiadnou "novinkou".
Umiestnenie pri Cyklokuchyni spája myšlienky "nežnej mobility", opätovného využívania a opráv vecí. Šíri tak témy udržateľnosti inštaláciou, ale aj aktivitami.
Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
19
Škola: 
SOŠPg Bullova 3, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Recyklácia, opätovné využívanie a oprava vecí a edukácia tém udržateľnosti v komunitnom priestore priamo ukazujú jednu z ciest napĺňania cieĺovc SDGs. Samotná tvorba pristoru, ktorý vznikol druhou šancou pre vagón električky, nabáda k udržateľnejšiemu komunitnému životu.