ENVIRO žurnál

11.04.2021

Dotrieďovanie separovaného odpadu na páse pracovníkmi Technických služieb Sládkovičovo.

10.04.2021

Žiaci zo Sládkovičova vyzberali odpad v chránenom území Spodný hon, ktoré je obľúbenou vychádzkovou lokalitou miestnych obyvateľov.

10.04.2021

Päťčlenná rodina odmerala svoju spotrebu elektrickej energie, aby zistili jej nárast v dôsledku zmien, ktoré priniesla koronapandémia.

10.04.2021
Ľudia sú dnes zvyknutí používať elektrotechniku neustále a deň si bez nej nevedia predstaviť. Čo tak aspoň občas vymeniť techniku za knihu?
09.04.2021
Čo tak miesto sladkostí v obaloch niečo upiecť či vymaľovať vajíčka od sliepok? Aj takto môžeme znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu. 
09.04.2021
Platan vyprodukuje ročne 120 kg kyslíku a spotrebuje 21 kg oxidu uhličitého. Prispieva k spomaleniu klimatických zmien a spríjemňuje život v horúčavách.
09.04.2021
Niekedy je ťažko uveriť, že pod zeleným kopcom leží hromada odpadov.
09.04.2021

Nezodpovedný majiteľ odstavil nepojazdné auto pri obci Nimnica, kde už dlhé roky znečisťuje prírodu a prekáža obyvateľom i turistom.

09.04.2021
Kolobeh kompostu - spracovanie biologického odpadu z domácnosti.
09.04.2021

Opätovné používanie zaváraninových pohárov je jednoduchým spôsobom domácej cirkulárnej ekonomiky. Niektoré poháre môžu poslúžiť i niekoľko generáci.

08.04.2021
Čo sa deje s odpadom po testovaní na COVID-19? Pod pokrievku odpadu z testovania nahliadol žiak zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove. Odpad z testovania je klasifikovaný ako nebezpečný, preto sa zberá zvlášť do vriec červenej farby. Podľa informácií od Ing. G. Krommera, prednostu Mestského úradu v Sládkovičove, za jeden týždeň vykonajú približne 3500 testov, pričom vznikn...
07.04.2021

Pandémia koronavírusu je problém, ale aj príležitosť - záleží na uhle pohľadu.

06.04.2021
Pomerne veľké množstvo ľudí je stále presvedčených, že vytriedený odpad končí na jednej kope na skládke alebo v spaľovni. Tento fakt potvrdila aj anketa o odpadoch, ktorú realizoval tím mladých reportérov zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove a vyplnilo ju viac než 200 respondentov. Je toto tvrdenie naozaj pravdivé? Alebo je to len obyčajný mýtus? Konečnú...
06.04.2021

Špeciálne vozidlo uľahčuje manipuláciu s opadom na Zbernom dvore Technických služieb mesta Sládkovičovo.

29.03.2021

Zhruba tretinu komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku (230 kg ročne na obyvateľa) tvorí bioodpad, ktorý sa skladá najmä z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, a ovocných a zeleninových odpadov. Prečo bioodpad nepatrí do zmesového odpadu a ako ho vieme v domácnosti efektívne využiť?

S bioodpadom má skúsenosti každá domácnosť. „Biologicky rozložiteľný odpad tvorí až polovicu odpadu, ktorý vzniká v domácnosti a význam jeho kompostovania je mimoriadny práve kvôli jeho množstvu,“ hovorí Katarína Kretter z OZV ENVI-PAK.