ENVIRO žurnál

01.11.2023
Žijeme v rodinnom dome so záhradou. V nej pestujem zeleninu a ovocie ekologicky – bez chémie. Zelenina nemá také veľké rozmery ako v obchode, ale je oveľa zdravšia a chutí vynikajúco. Na jej polievanie zachytávame dažďovú vodu do suda.
01.11.2023
Dobré vzťahy medzi susedmi sú na nezaplatenie. Môžeme sa s nimi deliť s prebytkami so záhrady, pričom zeleninu a ovociepestujeme bez pesticídov. Aj takto môžeme chrániť životné prostredie.
01.11.2023
Do školy v Majcichove dochádzame prímestským autobusom, rodičia nás nevozia autom. Je to zábava, počas cesty sa môžeme aspoň porozprávať. Takýmto cestovaním chránime ovzdušie pred znečisťovaním.
01.11.2023
Každý pondelok máme v školskej jedálni vegetariánsky obed. Pani kuchárky varia výborné jedlá, aj tie bez mäsa a jedlo je vždy kvalitné. Všimol som si, že niektorí spolužiaci vymenili sladký džús za vodu z vodovodu.
30.10.2023
V rámci Gymnázia v Púchove máme naplánované nové zelené opatrenia, ktoré vám ukážem vo videu.
29.10.2023
Zisťovali sme, kde sa žiaci Spojenej školy internátnej v Námestove cítia dobre. Rovnako nás zaujímalo, prečo je to tak.
29.10.2023
V našej klimatickej záhrade sme vybudovali viac prvkov na zachytávanie vody a mŕtve drevo je jedným z nich. Mŕtve drevo je prostredie vhodné na život pre množstvo drobných živočíchov čim zvyšuje biodiverzitu.
29.10.2023

Vlastná záhrada či chov hydiny boli kedysi bežnou skutočnosťou. Dnes, najmä v mestách, sú skôr raritou. Ak máte doma záhradu, v nej sliepky, čo produkujú na stôl raňajky alebo aspoň dobrého suseda, čo sa rád podelí, máte šťastie. Viete, čo máte na tanieri a navyše, je to lokálne.

29.10.2023
Staršie mladé reportérky sprevádzajú mladších žiakov v sérii aktivít na zlepšenie ovzdušia a mikroklímy v triede a okolí školy.
29.10.2023
Ekologická náhrada každodenného obalu na jedlo sa dá s trochou námahy vyrobiť aj doma.
29.10.2023
Aj malými zmenami vieme prispieť k skvalitneniu ovzdušia okolo školy. Zabránením vjazdu áut až pred školu a umiestnením bicyklových stojanov škola vytvorila bezpečné podmienky pre ekologické dochádzanie žiakov do školy na bicykloch a kolobežkách.
29.10.2023
Naša škola sa nachádza uprostred panónskeho obchvatu, v strede petržalského sídliska, obklopená množstvom ciest a panelákov. V praxi to znamená vysoké znečistenie vzduchu a prehriatie.
29.10.2023
Machové grafitty súčasťou projektu na zlepšenie životného prostredia - konkrétne plánu na vyčistenie ovzdušia, ktorý spolu s narnijčatami vytvorili "staršie" reportérky YRE.
29.10.2023
Deti pre Bratislavu sú unikátnym projektom magistrátu hlavného mesta SR, ktorý umožňuje participatívne zapojenie sa žiakov ZŠ do zlepšovania prostredia, v ktorom žijeme.
29.10.2023
Šiestaci ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou vyrobili napájadla pre vtáky a hmyz vrámci jesennej výzvy Malý čin pre klímu od Mladých reportérov pre