ENVIRO žurnál

19.04.2023
(Tlačová správa CEA Trenčín, 20.4.2022) Odborná porota zložená z novinárov, fotografov a zástupcov environmentálnych organizácií vybrala víťazov národného kola súťaže Mladí report&eacute
19.04.2023
Článok  11-14  1. miesto Tajomstvo ruže, alebo ako darovať kilogramy oxidu uhličitého Lucia Klučárová, Gregor Šturdík, ZŠ Jána Palárika Majcichov
17.04.2023
Úbytok biodiverzity, alebo inak povedané pestrosti či rozmanitosti prírody, je jeden z najväčších problémov, ktorým dnes čelíme.
05.04.2023

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

05.04.2023

V Tematínskych vrchoch, území európskeho významu, prebieha v rámci projektov organizovaných Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) čistenie plôch, ktoré sú zarastené nevhodnými a nepôvodnými drevinami, najmä borovicou čiernou a jaseňom mannovým. Výskumy potvrdili, že tie nepriaznivo ovplyvňujú lúčne biotopy – vzácne druhy rastlín i živočíchov, ktoré sa na Tematíne nachádzajú.

05.04.2023

Príroda nám servíruje bezodpadovosť a čo my servírujeme jej?

05.04.2023
Porubský potok je doslova zaplavený odpadom a nezdá sa, že by to niekto riešil. Každoročne býva Porubský potok a jeho okolie, hlavne v okolí mesta Ilava, plný rôzneho odpadu. Či už ide o plastové alebo sklenené fľaše, igelitky, polystyrén, alebo dokonca o elektroodpad, nájsť sa tam dá veľa vecí. Najväčší problém nastáva práve...
05.04.2023

Na jar roku 2022 začala mestská časť Bratislavy zavádzať triedenie a zber kuchynského odpadu. Nevytriedený bioodpad inak putuje na skládky a tvorí množstvá metánu, urýchľujúceho klimatické zmeny. Naopak, ten vytriedený sa v priemyselnej kompostárni mení na substrát, obohacujúci pôdu. Preto je dôležité zavádzať triedenie ako prirodzenú súčasť nášho života.

05.04.2023
Rašelina je obľúbený substrát používaný na pestovanie kyslomilných rastlín ako sú čučoriedky, azalky, brusnice či rododendrony. Zatiaľ, čo záhradkári sa tešia jej zaručenému efektu, zemina sa musí získavať ťažením z rašelinísk, chránených a vzácnych biotopov. Aj keď mnohí na ňu nedajú dopustiť, ukážkové príklady,...
05.04.2023

Neďaleko Starej Turej založili ochranári sad pôvodných krajových ovocných drevín. Drahomír Stano dokáže o nich rozprávať celé hodiny.

05.04.2023

Na poliach, na úrodnej pôde, sa pod trávnatým povrchom skrýva skládka odpadu.

05.04.2023

Každý dvadsiaty človek na Slovensku žije v nedostatočne vykurovanej domácnosti.

05.04.2023

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" a previezli na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov, komorných predstavení, performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.