(Trenčín, 22. 4.2014) V školskom roku 2013/14 to mala porota súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie opäť ťažšie: vyberala celkove zo 48 reportérskych príspevkov od 29 účastníkov z desiatich škôl. Už 4. ročník súťaže Mladých reportérov zorganizovalo Centrum environmentálnych aktivít Trenčín.

Kalendár

31. 3.2014 – uzávierka pre prihlasovanie súťažných reportérskych príspevkov: článok, fotografia, video na tému minimalizácie odpadu (v rámci medzinárodnej kampane LITTER LESS)

Mohyly sa považujú za stavby dávnych predkov z mladšej doby kamennej. Najčastejšie sa nachádzali okolo ciest, kadiaľ toto spoločenstvo ľudí prechádzalo. Mohyly sa preto považujú za historické umelecké dielo a svedectvo spomínanej doby. Tieto staroveké pamiatky dokazujú, že severovýchodné Slovensko bolo už vtedy obývané ľuďmi - prvými pastiermi a roľníkmi. Neostali po nich sídla, ostali len mohyly, preto si ich musíme vážiť.

  • KTO je dobrý novinár?
  • ČO je princíp obrátenej pyramídy?
  • KEDY rozhovor neautorizovať?
  • KDE hľadať informácie?
  • AKO klásť nepríjemné otázky?
  • PREČO je niekedy lepšie mlčať?

Štipka teórie, pár praktických ukážok a napokon vaša vlastná tvorba pod vedením odborníkov. Naučte sa písať rôzne novinárske žánre a publikujte s Mladými reportérmi!


Súťaž šotov o kompostovaní

Na skládky nie sme krátki

Kampaň LITTER LESS Kategória 11-14 rokov Článok 1. miesto: Posolstvo Niklovej huty – Veronika Moncoľová, ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď 2. miesto: Litter More and Litter Less – Martina Ďurníková, ZŠ Jána Palárika, Majcichov 3. miesto: Majcichovský vinohrad –Vitajte a Dovidenia , Eliška Bohunická, ZŠ Jána Palárika, Majcichov