Pozrite si video o programe

Centrum environmentálnych aktivít ponúka školám na bezplatné zapožičanie výstavu o programe Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorá predstavuje program a víťazné príspevky v školských rokoch 2012/13 a 2013/14.

Výstava obsahuje cca 30 posterov formátu A3, ktoré sa ľahko dajú inštalovať s pomocou papierovej lepiacej pásky priamo na stenu alebo štipcami upevniť na špagát. V prípade záujmu o zapožičanie nám napíšte na cea@changenet.sk.
  

V školskom roku 2015/16 otvorila medzinárodná kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie novú súťažnú kategóriu pre medzinárodné tímy Mladých reportérov. Podmienky súťaže: Téma 1. ročníka súťaže: Udržateľná výroba a spotreba/Udržateľný životný štýl Forma súťažného príspevku: článok Súťažné kritériá: platia bežné pravidlá pre tvorbu reportérskych príspevkov http://www.mladireporteri.sk/sutaz/pravidla-sutaze-yre-awards plus dve navyše:

Kalendár

Novinka: od mája 2014 vyhlasujeme priebežnú súťaž o najlepší príspevok mesiaca. Uzávierka: vždy posledný kalendárny deň v mesiaci. Články, fotografie, alebo linky na videá (vložené na You Tube) posielajte na medalova@biospotrebitel.sk . Kritériá: aktuálnosť a atraktívnosť príspevku pre čitateľa. Cenu pre víťaza hľadajte na Facebooku - Mladí reportéri:-)

  • KTO je dobrý novinár?
  • ČO je princíp obrátenej pyramídy?
  • KEDY rozhovor neautorizovať?
  • KDE hľadať informácie?
  • AKO klásť nepríjemné otázky?
  • PREČO je niekedy lepšie mlčať?

Štipka teórie, pár praktických ukážok a napokon vaša vlastná tvorba pod vedením odborníkov. Naučte sa písať rôzne novinárske žánre a publikujte s Mladými reportérmi!


Na skládky nie sme krátki

Úlohou Mladých reportérov zapojených do kampane Litter Less je spracovať reportáž o problematike likvidácie čiernej skládky v mieste/regióne bydliska. V apríli 2015 sa minister životného prostredia Peter Žiga rozhodol vyzvať obce do boja proti čiernym skládkam http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/minister-ziga-chce-vycistit-slovens... a na ich odstránenie uvoľnil milióny eur. S akým výsledkom? To je už úloha pre vás, Mladých reportérov pre životné prostredie.