Pozrite si video o programe

Centrum environmentálnych aktivít ponúka školám na bezplatné zapožičanie výstavu o programe Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorá predstavuje program a víťazné príspevky v školských rokoch 2012/13 a 2013/14.

Výstava obsahuje cca 30 posterov formátu A3, ktoré sa ľahko dajú inštalovať s pomocou papierovej lepiacej pásky priamo na stenu alebo štipcami upevniť na špagát. V prípade záujmu o zapožičanie nám napíšte na cea@changenet.sk.
  

V školskom roku 2015/16 otvorila medzinárodná kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie novú súťažnú kategóriu pre medzinárodné tímy Mladých reportérov. Podmienky súťaže: Téma 1. ročníka súťaže: Udržateľná výroba a spotreba/Udržateľný životný štýl Forma súťažného príspevku: článok Súťažné kritériá: platia bežné pravidlá pre tvorbu reportérskych príspevkov http://www.mladireporteri.sk/sutaz/pravidla-sutaze-yre-awards plus dve navyše:

Kalendár

Novinka: od mája 2014 vyhlasujeme priebežnú súťaž o najlepší príspevok mesiaca. Uzávierka: vždy posledný kalendárny deň v mesiaci. Články, fotografie, alebo linky na videá (vložené na You Tube) posielajte na medalova@biospotrebitel.sk . Kritériá: aktuálnosť a atraktívnosť príspevku pre čitateľa. Cenu pre víťaza hľadajte na Facebooku - Mladí reportéri:-)

  • KTO je dobrý novinár?
  • ČO je princíp obrátenej pyramídy?
  • KEDY rozhovor neautorizovať?
  • KDE hľadať informácie?
  • AKO klásť nepríjemné otázky?
  • PREČO je niekedy lepšie mlčať?

Štipka teórie, pár praktických ukážok a napokon vaša vlastná tvorba pod vedením odborníkov. Naučte sa písať rôzne novinárske žánre a publikujte s Mladými reportérmi!


Na skládky nie sme krátki

Úlohou Mladých reportérov zapojených do kampane Litter Less je spracovať reportáž o problematike likvidácie čiernej skládky v mieste/regióne bydliska. V apríli 2015 sa minister životného prostredia Peter Žiga rozhodol vyzvať obce do boja proti čiernym skládkam http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/minister-ziga-chce-vycistit-slovens... a na ich odstránenie uvoľnil milióny eur. S akým výsledkom? To je už úloha pre vás, Mladých reportérov pre životné prostredie.
(Trenčín, 20. 4. 2015) Do kampane LITTER LESS programu Mladí reportéri pre životné prostredie sa formou súťažných reportérskych príspevkov zapojilo tento školský rok celkom 141 žiakov z 12 škôl z celého Slovenska. Mladí reportéri v spolupráci s pedagógmi riešili lokálne odpadové problémy a svoje články, fotografie a videá, zamerané na riešenia pre minimalizáciu odpadu, publikovali v tlačených a online médiách.
 5. júna 2014, pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, zverejnila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (FEE) so sídlom v Kodani mená ocenených mladých enviro-reportérov v medzinárodnej súťaži. V silnej konkurencii 22 krajín z celého sveta získalo Slovensko jedno prvé, druhé a tretie miesto.