ENVIRO žurnál

20.04.2021
V poradí už tretia otvorená výzva OPEN III do programu priviedla nové tváre. Aktivita zameraná na lepšie triedenie a minimalizáciu odpadu sa pomaly blíži do finále a zo zvedavých žiakov sa stávajú skúsení reportéri.
20.04.2021

Každý rok sa v našej obci poplatok za odvoz zmesového odpadu zvyšuje. Gregor zistil, že separovanie v Majcichove je veľký problém. V minulom roku domácnosti vytriedili len 35 percent komunálneho odpadu. Ako tento problém vyriešiť? Žiaci našej školy sa zapojili do výzvy, ako znížiť množstvo domácej produkcie odpadu. Tretiačka Ela sa rozhodla pre zmenu návykov v produkcii odpadu v jej rodine.

14.04.2021
Kým mnohé obce sa boria s narastajúcim množstvom odpadu a nízkou mierou triedenia, v Košeci je to inak. Vo funkcii odpadového špecialitu tu pôsobí Marek Kurinec, ktorý sa problematike odpadov venuje viac ako 25 rokov.
14.04.2021
Plytvanie jedlom je často prehliadaným problémom v každej domácnosti. Zisťovali sme medzi študentmi na dubnickom gymnáziu, ako často jedlo vyhadzujú a čo ich k tomu vedie.
14.04.2021

Na misii v Bielych Karpatoch si v júli 2020 vyskúšali dobrovoľnícku prácu pri odstraňovaní výmladkov v Krivoklatskej doline.

13.04.2021

Nebývalý záujem o pobyt v prírode v dôsledku COVID-19 priniesol negatívne dopady aj pri bráne do CHKO Biele Karpaty.

13.04.2021

Poľnohospodárske družstvo Vršatec v Mikušovciach hnojí svoje rastlinné plodiny pre potreby živočíšnej výroby vlastným maštaľným hnojom, čo ale obyvateľom prekáža.

12.04.2021
Slovenské domácnosti produkujú stále viac odpadu, a to aj napriek triedeniu. Obrovskú záťaž spôsobujú jednorazové obaly a celkovo konzumný životný štýl. Kde sa budú tieto odpady ukladať potom, ako sa vyčerpá kapacita skládok? Tento problém intenzívne riešia aj obce na Strednom Považí. Napriek tomu, že osveta prispieva k zlepšenému triedeniu,...
12.04.2021
V poslednom desaťročí sa podmienky mestských ekosystémov výrazne menili a doplatilo na to viacero vtáčích druhov. Nemiznú len druhy vo voľnej krajine, ale ohrozené sú aj druhy žijúce v mestách. Potvrdzuje to aj Správa o stave vtáctva na Slovensku (1), podľa ktorej počet belorítok za šesť rokov klesol o 100 000 párov. Zníženie počtu vtákov priamo sú...
11.04.2021

Slováci každoročne nakúpia 67 000 ton nového textilu. Z tohto množstva šatstva skončí viac než 80% na skládke odpadu.

11.04.2021
Vysoká spotreba antibiotík ovplyvňuje nielen tráviaci systém človeka, ale dostávajú sa do odpadových vôd a cez ne do riek, potokov... Nespôsobujú zmeny len v našom tele, ale v celom vodnom ekosystéme. V čakárňach ordinácií alebo v médiách sú antibiotiká propagované ako všeliek. Táto stratégia je dlhoročná a veľmi...
11.04.2021

S príchodom studených dní mnohí odložia svoje bicykle. Pričom jazda na bicykli nás často zohreje viac ako kúrenie v aute.

11.04.2021

Doma vyrobený hnedý ,,peeling" z mletej kávy rýchlo nahradil kupované produkty.

11.04.2021

V regióne Bielych Karpát je viacero ovocných sadov, v ktorých  však niektorí občania pokračujú v starých zvykoch vypaľovania trávy, pri ktorom sa ničí množstvo rastlín a živočíchov, čím sa znižuje celková biodiverzitakrajiny. Tiež hrozí vyššie riziko požiaru.

11.04.2021

Second Handy sú čoraz viac obľúbené. Stačí si len nájsť svoj štýl.