ENVIRO žurnál

11.04.2021

Do chránených území často vedú cesty. Značky na týchto cestách však buď často chýbajú alebo pomaly splývajú s prírodou.

11.04.2021

Ľudia dlhodobo odstraňovali z lesov staré stromy, čím spôsobili presun netopierov a niektorých druhov vtákov do miest. V súčasnosti premeny domov a ich zatepľovanie ničí aj sídliskové príbytky netopierov. Preto ochranári presadzujú riešenia, ktoré umožňujú netopierom existovať a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov sídlisk. Pomôcť môže každý z nás. Ako?

11.04.2021

Počas pandémie vzrástol záujem o cyklistiku. Škoda, že nevzrástol záujem o naše životné prostredie.

11.04.2021

Stromy nám dávajú iba kyslík. Keby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.

11.04.2021

Prázdne krabice sa nemusia vždy vyhodiť, možno pomôžu iným. Avšak, keď už krabice putujú do koša, je dôležité, aby sme ich rozložili

11.04.2021
Zhruba tretinu komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku (230 kg ročne na obyvateľa) tvorí bioodpad, ktorý sa skladá najmä z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, a ovocných a zeleninových odpadov. Prečo bioodpad nepatrí do zmesového odpadu a ako ho vieme v domácnosti efektívne využiť? S bioodpadom má skúsenosti každá domácnosť. „...
11.04.2021
Chceme poukázať na dôležitosť vedomostí o ochrane klímy a zároveň podnietiť ľudí, aby sa pýtali a konali. Dobre mienenými radami to však nekončí! My samy budeme poskytovať odpovede na otázky vo forme kvalitných a overených informácií.
11.04.2021

Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty. 

11.04.2021
Už viac ako rok sme doma. Kvôli opatreniam obchody zatvorili, a preto boli majitelia nútení v krátkom čase sa prispôsobiť vrtochom pandémie. Obchodníci riešili, ako svoje produkty dostať k zákazníkom: zriaďovali eshopy, sklady, učili sa baliť a posielať balíky. Ako to však všetko urobiť, aby to neškodilo životnému prostrediu? Prepravné spoločností majú pravidlá,...
11.04.2021
Čím rýchlejšie doba napreduje, tým viac stromov ubúda. Dúfajme, že sa to ešte bude dať napraviť.
11.04.2021

Ľudia z Magistrátu mesta  Bratislavy preukázali ekologickú tvorivosť a vymysleli spôsob, ako potešiť ľudí aj opeľovače. Na bežne prehliadaných miestach, kde bývala vykosená tráva, ostrovy medzi frekventovanými cestami, či na električkovej trati, osadili kvitnúcimi rastlinami. 

11.04.2021
Vyšetrovanie pohodeného odpadu nie je jednoduché a do akcie bol zavolaný jeden z najpovolanejších. Detektív a jeho práca nastavujú zrkadlo našej spoločnosti a video sa vysmieva spomalenému systému pri vyšetrovaní environmentálnych činov na Slovensku.
11.04.2021
Prečo vyžaduje ochranu? Mokrade sú špecifické biotopy, ktoré majú obrovský význam pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti. V okolí mesta Sládkovičovo sa nachádza Uľanská mokraď, kde ľudia radi chodievajú.
11.04.2021
Biele Karpaty je chránené pohorie na Slovensku, ktoré je unikátne nielen vďaka svojim skalným útvarom či chráneným motýľom. Toto územie je typické aj veľkým počtom starých ovocných stromov, ktoré tu vysádzali naši predkovia.
11.04.2021
Keď sa otváral bezobalový obchod v malom meste Nová Dubnica, mnohí občania krútili hlavami. Fenomén bezobalových obchodov bol totiž typický skôr pre väčšie mestá.