ENVIRO žurnál

12.04.2021
V poslednom desaťročí sa podmienky mestských ekosystémov výrazne menili a doplatilo na to viacero vtáčích druhov. Nemiznú len druhy vo voľnej krajine, ale ohrozené sú aj druhy žijúce v mestách. Potvrdzuje to aj Správa o stave vtáctva na Slovensku (1), podľa ktorej počet belorítok za šesť rokov klesol o 100 000 párov. Zníženie počtu vtákov priamo sú...
11.04.2021

Slováci každoročne nakúpia 67 000 ton nového textilu. Z tohto množstva šatstva skončí viac než 80% na skládke odpadu.

11.04.2021
Vysoká spotreba antibiotík ovplyvňuje nielen tráviaci systém človeka, ale dostávajú sa do odpadových vôd a cez ne do riek, potokov... Nespôsobujú zmeny len v našom tele, ale v celom vodnom ekosystéme. V čakárňach ordinácií alebo v médiách sú antibiotiká propagované ako všeliek. Táto stratégia je dlhoročná a veľmi...
11.04.2021

S príchodom studených dní mnohí odložia svoje bicykle. Pričom jazda na bicykli nás často zohreje viac ako kúrenie v aute.

11.04.2021

Doma vyrobený hnedý ,,peeling" z mletej kávy rýchlo nahradil kupované produkty.

11.04.2021

V regióne Bielych Karpát je viacero ovocných sadov, v ktorých  však niektorí občania pokračujú v starých zvykoch vypaľovania trávy, pri ktorom sa ničí množstvo rastlín a živočíchov, čím sa znižuje celková biodiverzitakrajiny. Tiež hrozí vyššie riziko požiaru.

11.04.2021

Second Handy sú čoraz viac obľúbené. Stačí si len nájsť svoj štýl.

11.04.2021

Do chránených území často vedú cesty. Značky na týchto cestách však buď často chýbajú alebo pomaly splývajú s prírodou.

11.04.2021

Ľudia dlhodobo odstraňovali z lesov staré stromy, čím spôsobili presun netopierov a niektorých druhov vtákov do miest. V súčasnosti premeny domov a ich zatepľovanie ničí aj sídliskové príbytky netopierov. Preto ochranári presadzujú riešenia, ktoré umožňujú netopierom existovať a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov sídlisk. Pomôcť môže každý z nás. Ako?

11.04.2021

Počas pandémie vzrástol záujem o cyklistiku. Škoda, že nevzrástol záujem o naše životné prostredie.

11.04.2021

Stromy nám dávajú iba kyslík. Keby nám dávali wifi, tak by sme ich sadili všade.

11.04.2021

Prázdne krabice sa nemusia vždy vyhodiť, možno pomôžu iným. Avšak, keď už krabice putujú do koša, je dôležité, aby sme ich rozložili

11.04.2021
Zhruba tretinu komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku (230 kg ročne na obyvateľa) tvorí bioodpad, ktorý sa skladá najmä z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, a ovocných a zeleninových odpadov. Prečo bioodpad nepatrí do zmesového odpadu a ako ho vieme v domácnosti efektívne využiť? S bioodpadom má skúsenosti každá domácnosť. „...
11.04.2021
Chceme poukázať na dôležitosť vedomostí o ochrane klímy a zároveň podnietiť ľudí, aby sa pýtali a konali. Dobre mienenými radami to však nekončí! My samy budeme poskytovať odpovede na otázky vo forme kvalitných a overených informácií.
11.04.2021

Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty.