ENVIRO žurnál

05.04.2023
Ružami sa obdarúvame pri rôznych príležitostiach. Sú ľahko dostupné počas celého roka. Môžeme si ich kúpiť nielen v kvetinárstvach, ale aj v supermarketoch či na čerpacích staniciach. Ale koľkí z nás sa pri ich kúpe zamyslia, odkiaľ pochádzajú a akých environmentálny dopad majú, kým sa dostanú k obdarovanej osobe? Všetky ruže,...
05.04.2023
Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a výrazne ovplyvňuje zdravie európskeho obyvateľstva, najmä v mestských oblastiach. Obzvlášť závažným spúšťačom ochorení zo znečistenia ovzdušia sú  jemné prachové častice PM 2,5 ktoré prenikajú hlboko do pľúc a krvného obehu a m...
05.04.2023
Vnútrozemské slaniská a slané lúky sú územia, kde často rastú vzácne druhy rastlín. Oblasť medzi obcami Kamenín a Kamenný most, ktorá je najrozsiahlejšou plochou slaných lúk na Slovensku, je chránená v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000.  Za posledné polstoročie však došlo v...
05.04.2023

Slovensko patrí medzi krajiny s povinnou školskou dochádzkou, napriek tomu sa zdá, že mnohí čítať nevedia. Inak  si Andrej nevie vysvetliť, že okolo tabule s nápisom "Zákaz vysýpať smeti" na horskom priechode Príslop v blízkosti jeho domova sa nájde vyhodené naozaj všetko, od plastov až po koberec.

05.04.2023
Obyvatelia bytovky v Horných Ladcoch si počas 3 rokov prešli zlým obdobím. „Poklad“ vo forme netopiera navýšil vlastníkom bytovky prerábku o niekoľko tisícok euro a sťažil im podmienky pre život. Napriek všetkým problémom našli naozajstný poklad. Išlo o odpad vo forme guána. Rekonštrukcia obytného domu v Horných Ladcoch...
05.04.2023
Obyčajne premýšľame nad tým, čo si zoberieme na desiatu, a nie do čoho si ju zabalíme. Stačí predsa plastové vrecko a hotovo. A pritom ak si 250 žiakov zabalí desiatu do plastového vrecka, vyhodí sa každý deň 250 plastových vreciek. Za týždeň je to 1250 vreciek a každým dňom číslo narastie.
05.04.2023

Nelegálne vyhadzovanie odpadu do prírody v blízkosti rieky Váh, neďaleko mesta Nemšová.

05.04.2023
Čistiace prostriedky a drogéria bežne obsahuje rôzne chemické látky, ktoré môžu negatívne vplývať na naše zdravie. Niektoré vedia vyvolať alergické reakcie, hormonálne zmeny ba dokonca vývojové poruchy u detí. Pre ich užívanie tiež narastá odolnosť baktérií voči antibiotikám. Upratovať a umývať sa však musí, ako to však...
05.04.2023
Množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje priemerne ročne každý jeden Slovák, stále rastie. Ako ho zastaviť, či dokonca znížiť? A aký dopad má snaha jednotlivcov? Čo vieme dosiahnuť tým, že začneme hľadať, ako vo svojich životoch začať používať pravidlá 5R?
04.04.2023

Hovorí sa, že čistota pol života. Na jednej strane chceme mať okolo seba všetko vyčistené, na druhej strane nám nevadí, že týmto spôsobom znečisťujeme prírodu. Dá sa teda dosiahnuť čistá domácnosť bez dopadu na prírodu? Žiaci z Námestova urobili praktický pokus pri čistení drezu v školskej kuchyni.

04.04.2023
Stromy v mestách zlepšujú ovzdušie, dávajú nám kyslík, sú domovom pre zvieratá, pomáhajú skrášliť okolie a v neposlednom rade ochladzujú teplotu okolia. Napriek tomu si ich nevážime a neuvedomujeme si, že aj stromy trpia kvôli vysokým teplotám a suchu.
04.04.2023
Vstup do historického mesta Trenčín je posiaty reklamami a bilbordami. Na zhruba dvojkilometrovej ceste medzi mestskou časťou Opatová a mestom Trenčín sa nachádza až 65 bilbordov, pričom väčšina z nich je umiestnená na pozemkoch pri ceste nelegálne.
04.04.2023
V meste Nová Dubnica bolo v roku 2022 otvorené prvé oplotené ihrisko pre psov. Psíčkari ho s nadšením prijali a výbeh je každý deň hojne navštevovaní psími obyvateľmi tohto mesta. Psí park je však pre mnohých psíčkarov ďaleko.
04.04.2023

Minimalizovať odpady sa dá nielen zálohovaním, recykláciou, ale aj znovupoužívaním - napríklad obalov od drogérie.

04.04.2023
Podobne ako aj v iných slovenských mestách, tak aj obyvatelia Novej Dubnicie môžu od minulého roka zberať kuchynský odpad. V Novej Dubnici však na stojiskách s odpadovými nádobami nenájdete klasické hnedé odpadkové koše na bioodpad. Mesto sa totiž rozhodlo pre tzv.