ENVIRO žurnál

05.04.2023

V Tematínskych vrchoch, území európskeho významu, prebieha v rámci projektov organizovaných Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) čistenie plôch, ktoré sú zarastené nevhodnými a nepôvodnými drevinami, najmä borovicou čiernou a jaseňom mannovým. Výskumy potvrdili, že tie nepriaznivo ovplyvňujú lúčne biotopy – vzácne druhy rastlín i živočíchov, ktoré sa na Tematíne nachádzajú.

05.04.2023

Príroda nám servíruje bezodpadovosť a čo my servírujeme jej?

05.04.2023
Porubský potok je doslova zaplavený odpadom a nezdá sa, že by to niekto riešil. Každoročne býva Porubský potok a jeho okolie, hlavne v okolí mesta Ilava, plný rôzneho odpadu. Či už ide o plastové alebo sklenené fľaše, igelitky, polystyrén, alebo dokonca o elektroodpad, nájsť sa tam dá veľa vecí. Najväčší problém nastáva práve...
05.04.2023

Na jar roku 2022 začala mestská časť Bratislavy zavádzať triedenie a zber kuchynského odpadu. Nevytriedený bioodpad inak putuje na skládky a tvorí množstvá metánu, urýchľujúceho klimatické zmeny. Naopak, ten vytriedený sa v priemyselnej kompostárni mení na substrát, obohacujúci pôdu. Preto je dôležité zavádzať triedenie ako prirodzenú súčasť nášho života.

05.04.2023
Rašelina je obľúbený substrát používaný na pestovanie kyslomilných rastlín ako sú čučoriedky, azalky, brusnice či rododendrony. Zatiaľ, čo záhradkári sa tešia jej zaručenému efektu, zemina sa musí získavať ťažením z rašelinísk, chránených a vzácnych biotopov. Aj keď mnohí na ňu nedajú dopustiť, ukážkové príklady,...
05.04.2023

Neďaleko Starej Turej založili ochranári sad pôvodných krajových ovocných drevín. Drahomír Stano dokáže o nich rozprávať celé hodiny.

05.04.2023

Na poliach, na úrodnej pôde, sa pod trávnatým povrchom skrýva skládka odpadu.

05.04.2023

Každý dvadsiaty človek na Slovensku žije v nedostatočne vykurovanej domácnosti.

05.04.2023

Vyradený vozeň električky T3 z roku 1960, v ktorom boli po prvý raz použité ako "moderné vybavenie" aj plasty, neskončil na smetisku. Aktivisti ho zmenili na mestský "kultúrny prostriedok" a previezli na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Slúži na šírenie kultúry - organizáciu koncertov, komorných predstavení, performance, inštalácií a výstav, ale aj diskusií, prednášok, workshopov a edukatívnych projektov.

05.04.2023
Ružami sa obdarúvame pri rôznych príležitostiach. Sú ľahko dostupné počas celého roka. Môžeme si ich kúpiť nielen v kvetinárstvach, ale aj v supermarketoch či na čerpacích staniciach. Ale koľkí z nás sa pri ich kúpe zamyslia, odkiaľ pochádzajú a akých environmentálny dopad majú, kým sa dostanú k obdarovanej osobe? Všetky ruže,...
05.04.2023
Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a výrazne ovplyvňuje zdravie európskeho obyvateľstva, najmä v mestských oblastiach. Obzvlášť závažným spúšťačom ochorení zo znečistenia ovzdušia sú  jemné prachové častice PM 2,5 ktoré prenikajú hlboko do pľúc a krvného obehu a m...
05.04.2023
Vnútrozemské slaniská a slané lúky sú územia, kde často rastú vzácne druhy rastlín. Oblasť medzi obcami Kamenín a Kamenný most, ktorá je najrozsiahlejšou plochou slaných lúk na Slovensku, je chránená v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000.  Za posledné polstoročie však došlo v...
05.04.2023

Slovensko patrí medzi krajiny s povinnou školskou dochádzkou, napriek tomu sa zdá, že mnohí čítať nevedia. Inak  si Andrej nevie vysvetliť, že okolo tabule s nápisom "Zákaz vysýpať smeti" na horskom priechode Príslop v blízkosti jeho domova sa nájde vyhodené naozaj všetko, od plastov až po koberec.

05.04.2023
Obyvatelia bytovky v Horných Ladcoch si počas 3 rokov prešli zlým obdobím. „Poklad“ vo forme netopiera navýšil vlastníkom bytovky prerábku o niekoľko tisícok euro a sťažil im podmienky pre život. Napriek všetkým problémom našli naozajstný poklad. Išlo o odpad vo forme guána. Rekonštrukcia obytného domu v Horných Ladcoch...