Posledná večera

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

19-25

Škola

Univerzita Komenského, FiF, boZu

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Užovka obojková (Natrix natrix) je len jedným z mnohých živočíchov žijúcich na Slovensku, ktorý upozorňuje na problém straty biodiverzity ako dôsledok zániku pôvodných biotopov. Slovensko čelí najväčšej ekologickej katastrofe v dejinách, čo sa týka odlesňovania. Aj keď sú zákony na ochranu prírody dobré, problémom je ich nedodržiavanie. Potrebujeme novú politickú reprezentáciu, ktorej prioritou bude zastavenie odlesňovania a udržateľné hospodárenie v krajine.