Nezodpovední návštevníci

Výrok "správaš sa ako zviera" sa používa už od nepamäti. Je však adekvátne, aby sme nekultivované a bezohladné správanie ľudí prirovnávali k zvieratám? Nezodpovední návštevníci v bojnickej zoo sa žiaľ správajú horšie ako zvieratá samé...

 

Meno autora/autorov

Ema Ižvoltová, Martin Opat, Matej Majerský

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Mládežnícka Púchov, Soš polygrafická Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: