Zaostrené na ...

Cigaretové ohorky sú jeden z najprehliadanejších jednorazových plastov na svete. Naviac, ak nie sú hodené do komunálneho odpadu, kontaminujú prostredie. Ľudia si myslia, že je lepšie hodiť ich na zem (že sa rozložia a nezapália odpadový kôš), opak je pravdou.
Zaostrené na ojedinelý kôš pre fajčiarov pri zastávke MHD. Zmestí sa doň cca 10 ohorkov. Foto: Patrik Poltársky
Zaostrené na zem za odpadkovým košom. Zmestilo sa na ňu viac ako 100 ohorkov. Foto: Patrik Poltársky
Pred obchodným domom tiež v Ba je kôš, kde je viac ako 100 ohorkov a nie je plný. Prečo také nedať k zastávkam? Foto: Emil Slimák
Na niektorých miestach to ľudia vyriešili po svojom- dali na múriky zastávok plechovky s nápismi Na špaky. Foto: Emil Slimák
Meno autora/autorov: 
Emil Slimák , Leo Klein, Patrik Poltársky, Michaela Hermanová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Cigaretové ohorky sú najprehliadanejší jednorazový plast na svete. Nielen znečisťujú prostredie, aj ho kontaminujú. Akékoľvek riešenie, vďaka ktorému nebudú končiť v prírode, ale v komunálnom odpade, je veľmi užitočné. Aspoň dovtedy, kým sa ich nenaučíme recyklovať, alebo nevytoríme tlak ako spoločnosť a filtre prestanú byť vyrábané z plastov.