6. Čistá voda a hygiena

Vodné plochy v krajine proti dlhotrvajúcemu suchu

Oblasť Českobudejovicka v Južných Čechách je známa svojimi ryblníkmi, ktoré môžu byť príkladom zadržiavania vody v krajine, spojeným s lokálnym poľnohospodárstvom.

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
20

Tatry vs turizmus

Na workshope vo Vysokých Tatrách 2022 sme sa cestou na Popradské pleso zhovárali s odborníkmi v oblasti ochrany prírody o dopadoch turizmu na životné prostredie.

Meno autora/autorov: 
Vanesa Samborská
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika

Ako soľný stĺp

Únik soľanky z ústia vrtu v území Solivaru, pretože došlo k odcudeniu ventilu a nežiaducemu úniku soľanky z dôvodu ich mechanického poškodenia vrtu do okolitého terénu. Nezabezpečené a zničené vrty sú mementom ľudskej ľahostajnosti k environmentálynm záťažiam z minulosti.

Soľankou zničený a nezabezpečený vrt v Solivare.

Meno autora/autorov: 
Aneta Štefančínová

Krvavé slzy prírody

Územie v Solivare, na ktorom sa ťažila soľ, je v alarmujúcom stave. 147 nezabezpečených vrtov zničených slanou vodou a vandalmi ničí celé územie mestskej časti Prešova. Zničená je fauna, flóra, znehodnotená je pôda. Napriek viacerým snahám obyveteľov aj odborníkov, dodnes sa nenašlo riešenie. Sme slepí voči slzám prírody...

Zničené vrty v Solivare korodujú a vyteká z nich soľanka.

Meno autora/autorov: 
Radovan Štefančín, Iveta Štefančínová

Spoločnými rukami k životu

Mladí umelci z Košíc radi odkazujú pomocou tvorby na životné prostredie a jeho krásy. Často organizujú spoločné aktivity, kde sa o životnom prostredí rozprávajú, upevňujú vzťahy, no najmä spolu tvoria lepšie prostredie svojej školy a okolia. 

Meno autora/autorov: 
Katarína Léniusová, Alexander Piršč
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
Léniusová : 17 rokov, Piršč: 18 rokov
Škola: 
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach

Soľ nad problémy

Mestská časť Prešova Solivar bola známa čerpaním soľanky od roku 1572. Až do 20. storočia na tomto území pretrvávali tradície, ktoré ovplyvnili dejiny Prešova i okolia svojimi technickými riešeniami i paličkovanou čipkou.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Aneta Štefančínová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov