13. Ochrana klímy

Chceme “rebelovať” tým, že pôjdeme príkladom

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a Mladí reportéri pre životné prostredie

stanovisko ku globálnemu klimatickému štrajku 20.9.2019

OBJEKTívNE O KLIMATICKEJ ZMENE

<p>Program Mlad&iacute; report&eacute;ri pre životn&eacute; prostredie približuje environment&aacute;lne probl&eacute;my a&nbsp;uč&iacute; žurnalistick&yacute;m znalostiam najm&auml; žiakov. Av&scaron;ak minul&yacute; pondelok &scaron;kolili koordin&aacute;tori n&aacute;&scaron;ho programu učiteľov o&nbsp;klimatickej zmene a&nbsp;prin&aacute;&scaron;ania jej rie&scaron;en&iacute; do &scaron;k&ocirc;l. Z&aacute;roveň n&iacute;m od&scaron;tartovali aj nov&yacute; projekt OBJEKT&iacute;v 21 &ndash; Mlad&iacute; report&eacute;ri pre občiansku spoločnosť.</p>

„Myslíme si, že niet dôležitejšej témy pre 21. storočie ako je klimatická kríza. Je to obrovská výzva, pred ktorou stojí celý svet a týka sa hlavne mladých ľudí,“ hovorí Klaudia, koordinátorka programu.

Praktický klíma štrajk - OBJEKTív 21

Rovesnícke vzdelávanie, diskusie o klimatickej kríze, bicyklová výzva či nízkouhlíkový obed. Aj takto vyzeral 20. september v školách zapojených do projektu OBJEKTív 21.

Objektívne o klimatickej zmene - seminár pre pedagógov

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) štartuje vzdelávací projekt OBJEKTív 21 seminárom o klimatickej kríze. Koná sa na pôde Metodicko-pedagogického centra Trenčín, štyri dni pred globálnym klimatickým štrajkom.

Myslíte, že cesta kokosového orechu je krátka? Mýlite sa!

Vložil/a Matej Majerský dňa 16.06.2019

V dnešnej dobe, kedy čelíme ťažkostiam s veľkým množstvom odpadu, ľudstvo zistilo, že veci na jednorazové použitie nás môžu potopiť veľmi rýchlo.

Príroda má vždy riešenie

Výruby lesov sú často kritizované preto, lebo si ľudia myslia, že sa z pravidla rúbu zdravé stromy kvôli drevu na pálenie alebo kvôli výrobe papiera, či nábytku. Momentálne lesný zákon prikazuje aj výrub suchých stromov.

„Územia vo vyšších nadmorských výškach, v ktorých žijú vzácne druhy živočichov, by mali ostať bezzásahové,“ tvrdí Ján Hoľma, profesionálny strážca TANAPu.

Ešte chvíľu tu bude potok

Ľudia si neuvedomujú, ako veľmi by si mali vážiť vodu. Aj malé vodné toky, akým je napríklad Kolačanský potok v Novej Dubnici, si zaslúži našu pozornosť. V celom meste pretekajú len dva vodné toky, pričom oba majú problémy s hladinou vody.

Meno autora/autorov: 
Jakub Benčo

Zeleň na betóne?

Nová Dubnica je mladé mesto, ktoré bolo vystavané pred 60. rokmi v unikátnom architektonickom štýle socialistického realizmu. Autor návrhu, architekt JiříKroha, vytvoril hodnotné budovy a parky, ktorých ústredným centrom je námestie. To vždy bolo veľmi rušné.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková, Miroslava Mrišová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica

Iniciatíva za prvé bezslamkové mesto na Slovensku

Priemerný Slovák ročne vyprodukuje okolo 40 kg plastového odpadu. Veľkú časť z neho tvoria veci na jedno použítie, napríklad slamky.  Vďaka iniciatíve občanov zo Spišskej Novej Vsi ich jedna kaviareň môže ušetriť až 40 000 ročne.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
Univerzita Komenského, FiF, boZu

Mikroténové vrecká - naozaj zadarmo?

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Laura Leščišinová a Lea Kertésová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava