Všetko je tak, ako má byť - ekológovia triedia!

Zo stánku s recyklovanými predmetmi návštevníci odchádzali aj s ručne vyrobenými peňaženkami z tetrapaku.
Čo hádzať a čo nehádzať do koša sa študenti dozvedeli na infostánku.
„Aj tie najväčšie stavby sa stavajú z malých tehličiek," povedal v úvodnom príhovore dekan Barnko slobodník a zahájil separáciu.
Infokampani neušli ani študenti na prednáškach.
Vložil/a Andrea Uherková dňa 09.02.2012

Zo stánku s recyklovanými predmetmi návštevníci odchádzali aj s ručne vyrobenými peňaženkami z tetrapaku.

Veľký deň na Fakulte ekológie a environmentalistiky (FEE) Technickej univerzity vo Zvolene zahájili vysokoškoláci zvukmi bubníkov a píšťaliek. Bolo čo oslavovať, veď po niekoľkých rokoch úsilia študentov i učiteľov sa tu v siedmy februárový deň zaviedol separovaný zber odpadu. 

Pokrstenie košov plastovou fľašou

Ako prvý vhodil plastovú fľašu do žltého kontajnera dekan fakulty Branko Slobodník. Nasledovali ju aj iné odpadky, ktoré skončili či už v modrom, zelenom, alebo červenom kontajneri. A smerovali tam aj z rúk samotného kvestora univerzity Štefana Klacka. Okrem neho prišli na slávnostné zahájenie separácie aj ďalší zamestnanci univerzity, študenti, ale aj okoloidúci.

Deň sa niesol v tvorivej atmosfére, popretkávanej praktickými informáciami. Pri vstupe na fakultu bol umiestnený infostánok. Dobrovoľníci z radov študentov okolidúcich informovali o dianí na fakulte, rozdávali letáčiky a radili, ako separovať. Po celej škole sa navyše premietal krátky film o tom, čo patrí a nepatrí do toho-ktorého kontajnera.

Iný pohľad na odpadky
Nedaľeko informačného stánku vyvracali kreatívni študenti mýty o tom, že odpad patrí už len do koša a nemá iné využitie. Mohli ste tu vidieť rôzne recyklované výrobky - zázrak, ako sa plastová fľaša premenila na náušnice, starý papier na korálky či toaletná rolka na ozdobnú krabičku. Kto chcel, mohol si aj niečo vyrobiť.

„Naším cieľom nie je zachrániť jeden tetrapak, ale prebudiť v ľuďoch záujem a zvedavosť, ako odpad využiť. A navyše to môže byť aj zábava," vysvetlila Veronika Mizeríková, študentka environmentálneho manažmentu. „Ja som napríklad vyrobila za jeden večer peňaženky z tetrapaku, brošne z plastových tašiek, nádoby na perá z plechoviek či náušnice z plastových fliaš.“

Zo známeho hesla „znižovať, znovupoužívať, zrecyklovať" teda v dielni aplikovali druhý stupeň a vracali veci naspäť do obehu. Upozorniť ľudí na environmentálne problémy sa pomocou tematických eko-karikatúr snažil aj študent František Cimerman. Obrázky vtipnou formou poukazovali napríklad na konzum a potrebu minimalizácie odpadu.

Informačné „prepadovky"
Ak nepríde Mohamed k hore, musí ísť hora k Mohamedovi. Dobrovoľníci preto počas dňa nečakane vstupovali na prednášky a cvičenia na fakulte a snažili sa o separácii informovať čo najširší okruh študentov. Niekoľko minút po začiatku vyučovania vošli do triedy so sadou košov, vysvetľovali, ako triediť, a odpovedali na otázky. Jedným z nich bol aj Lukáš Podolský, študent ekológie a využívania krajiny. „Páčilo sa mi v poslednej triede, kde sa veľa pýtali. Niektorí dokonca prejavili obavy, čo sa stane, keď náhodou zle vyseparujú. Uistili sme ich, že na dotrieďovacej linke sa o to určite postarajú. Najdôležitejšie je však odpad minimalizovať, aby ho bolo čo najmenej,“ pripomenul.

Pripoja sa aj ostatné fakulty?
Jednou z hlavných iniciátorov separovaného zberu na fakulte bola Zuzana Gallayová, vyučujúca environmentálnej výchovy. Tento deň bol pre ňu veľkým zadosťučinením: „Teším sa, že sa separáciu odpadu podarilo presadiť. Som pyšná na našich študentov, majú na tom veľkú zásluhu. Zároveň som však napätá, či  bude fungovať," povedala. „Záleží to na nás všetkých. Ako učiteľka si myslím, že škola by mala vytvárať podmienky, aby si študenti počas štúdia mohli vyskúšať ekologické opatrenia a aplikovali vedomosti do praxe.“.

Podľa Gallayovej je veľmi dôležité, aby mali podobné aktivity podporu aj vo vedení fakulty. „Som hrdý na to, čo sa dnes deje. Keďže vedenie univerzity je zvyknuté myslieť vo veľkom, niekedy sa ťažko presadzujú malé veci," vysvetlil dekan Branko Slobodník. „Dôležité je aj triediť v malom. Na to, aby sme získali pochopenie u riadiacich orgánov, bolo potrebné vytvoriť úsilie zdola." Fakulta ekológie a environmentalistiky začala triediť ako prvá a dekan dúfa, aj ostatné sa budú riadiť jej príkladom.

Podobný názor s ním zdieľa študentka Zuzana Burdová, ktorá sa zastavila na infostánkoch: „Zavedenie separácie je určite prínosom pre dobré meno fakulty."

Prvé tehličky sú položené

To, či separácia prebieha správne a farebné koše na každom poschodí fakulty sa plnia len tým, čo do nich patrí, bude v najbližších dňoch kontrolovať skupina študentov - dobrovoľníkov. Rozhodoli sa sprevádzať upratovačky, a tak čo najskôr zistiť chyby vo fungovaní zberu a zlepšiť spôsob triedenia.

Z organizátorov podujatia počas celého dňa sálal príjemný pocit, že ich snaha sa napokon vyplatila. Ich dlhodobé úsilie dokazuje, že netreba strácať nadšenie pre dobré myšlienky. Najtrvácnejšie veci predsa vznikajú nátlakom od ľudí k autoritám, zdola nahor. Viac si predsa vážime to, o čo sme sa zaslúžili sami. 

Pozn. autorky: Veľké poďakovanie za pomoc so separovaním na fakulte patrí najmä Mirke Pilárikovej, Magdaléne Pichlerovej, Zuzke Gallayovej, a tiež všetkým vytrvalým študentom a absolventom.

Autori fotografií: Ľudovít Vašš, Lukáš Podolský, Zuzana Matúšová

Priložené obrázky
Zo stánku s recyklovanými predmetmi návštevníci odchádzali aj s ručne vyrobenými peňaženkami z tetrapaku.
Čo hádzať a čo nehádzať do koša sa študenti dozvedeli na infostánku.
„Aj tie najväčšie stavby sa stavajú z malých tehličiek," povedal v úvodnom príhovore dekan Barnko slobodník a zahájil separáciu.
Infokampani neušli ani študenti na prednáškach.