Oleje do výlevky nepatria!

Problémy s recykláiou oleja sú na Slovensku, ale aj na našej planéte, stále aktuálne. Veľa rodín a reštauráciií používa ročne litre a litre oleja. Nie každý však vie, ako sa použitého oleju správne zbaviť, preto sa náš tím rozhodol túto tému viac preskúmať!

Meno autora/autorov

Matej Majerský / Patrik Štefík

Veková skupina

15-18

Škola

Stredná odborná škola Polygrafická

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: