Tvoríme si vlastnú smrť

Súťaž: 
Litter Less

Medzi hlavné látky znečisťujúce ovzdušie, patrí rádioaktívny plyn vytváraný v pôde, tabakový dym, plyny alebo častice zo spaľovania palív, chemikálie a alergény. Všetky tieto látky produkujú ľudia a tak si vytvárame nevhodné prostredie pre naše deti a tvoríme si vlastnú smrť.
Túto fotografiu som zhotovil pri rozostavaných budovách na autobusovej stanici Mlynské Nivy v Bratislave. Chcel som tým poukázať na veľkú mieru znečistovania v našom hlavnom meste.

Meno autora/autorov: 
Lukáš Krnčok
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠ Polygrafická