Tvoríme si vlastnú smrť

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Lukáš Krnčok

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: