Zapoj sa do súťaže YRE a práve tvoja snímka sa môže stať fotkou roka


„Koniec sveta“ od Djordje Pejović z Čiernej Hory.

Okrem fotografie je možnosť súťažiť v ďalších dvoch tradičných kategóriách, teda reportážny článok a video. Víťazné práce zo Slovenska postupujú na svetové kolo. Prihlásiť sa môžeš do konca marca.

Každoročným vyvrcholením medzinárodného vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie je súťaž. Medzinárodná kancelária až do roku 2030 určila tri prioritné témy - biodiverzita, znečistenie a klimatická kríza.

Mladí reportéri zo základných škôl, zapojených do programu, môžu do národného kola súťaže prihlásiť článok, fotografiu alebo video v dvoch vekových kategóriách 11-14 rokov a 15-18 rokov. Reportéri a reportérky zo stredných škôl sa môžu zapojiť buď prostredníctvom zapojených škôl, alebo ako jednotlivci, pokiaľ už boli v minulosti zapojení do programu a poznajú metodiku 4 krokov.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj vysokoškoláci do 25 rokov - ako jednotlivci. Do prihlášky je potrebné uviesť vek a školu. "Uzávierka národného kola súťaže je 31. marca do 24:00 hod. Po tomto termíne už nie možné nahrať na stránku žiadne nové príspevky," vysvetľuje národná operátorka programu Klaudia Medalová. Zmeny, týkajúce sa korekcie preklepov, doplnenia linkov či obrázkov, potvrdzujúcich šírenie príspevku, sú možné aj po uzávierke. Viac info o pravidlách súťaže a cenách.

Keďže program YRE úzko spolupracuje s UNESCO, úlohou súťažiacich je prepojiť témy reportážnych či kampaňových príspevkov s jedným či viacerými cieľmi programu Agenda 2030 - 17 cieľov trvaloudržateľného rozvoja.

Pre úspech v súťaži je okrem výberu aktuálnej lokálnej témy dôležitý aj konštruktívny prístup a reportážny štýl. Prihlásiť je možné síce aj kampaňové fotografie a videá, z pohľadu národnej kancelárie programu je to však menej preferovaný typ príspevku.

Novinka v súťaži - YRE foto roka

Ak tvoja fotografia postúpi a uspeje vo svetovom kole, môže ju medzinárodná porota vyhlásiť za fotografiu roka. Celý nasledujúci rok tak bude práve tvoja práca reprezentovať program YRE.

Ide o úplne nový typ ocenenia, v pilotnom ročníku porota vybrala snímku Koniec sveta od Djordje Pejović z Čiernej Hory.

"Fotografia je o zmene vnímania a prebudení nás všetkých k tomu, čo musíme urobiť. Je silná, pôsobivá a úderná. Preto my, medzinárodná porota súťaže, chceme, aby táto fotografia reprezentovala budúci rok program YRE.

Kostra člna na vyschnutom a popraskanom povrchu zdanlivo mŕtveho jazera poskytuje silnú metaforu osudu, ktorému ľudstvo čelí, ak sa mu nepodarí rýchlo reagovať na klimatické zmeny."

Bude YRE foto 2023 zo Slovenska? "Dlhodobo sa nám v súťaži darí skôr v kategóriách článok a video, ale tak uvidíme... Jarná vychádzka do krajiny či zvedavý pohľad na dianie okolo nás môžu priniesť fotku s posolstvom, čo zaujme na prvý pohľad. Ber foťák či mobil a smelo do toho," pozýva Klaudia Medalová.

Uzávierka národného kola súťaže je vo štvrtok 31. marca. Do polnoci je potrebné nahrať príspevky cez online formuláre: 

http://www.mladireporteri.sk/pridat-sutaz-clanok 

http://www.mladireporteri.sk/pridat-sutaz-foto-reportaz

http://www.mladireporteri.sk/pridat-sutaz-foto-kampan

http://www.mladireporteri.sk/pridat-sutaz-foto-pribeh

 http://www.mladireporteri.sk/pridat-sutaz-video-r

 

Meno autora/autorov: 
Michal Mazánik
Vek autora/autorov: 
Spolupracovník kancelárie YRE Slovakia pre PR
"Hygienické prechádzky za čistením odpadkov“ od Miguela Trutu a Marie Truty z Portugalska. Aj táto fotografia porotu súťaže zaujala.
„Náš svet ide dolu vodou“ od Diya Dhaliwal a Aniky Dass z Kanady. Najlepšia kampa§ová foto 2021.