YRE foto roka: Svet je ťažké miesto

Vložil/a admin dňa 18.08.2022

Fotografia roka 2023 zobrazuje teenagera, ktorý cez deň študuje, a v noci pracuje. Jej autor, 22-ročný Michel Cecil z Indie, chcel fotografiou poukázať na fenomén detskej práce.

„Odfotil som chlapca, ktorý po nociach pracuje ako zvárač, vo veku, v ktorom by mal mať život ďaleko od detskej práce, život pre svetlú budúcnosť, vzdelanie, výživu a vlastné zdravie. Keď som to videl, uvedomil som si, že aj v 21. storočí, vo veku, ktorý nazývame moderným, sa tieto veci stále dejú, či už kvôli  potrebe peňazí pre rodinu alebo ako spôsob dostať sa z chudoby,“ opisuje Michel svoju víťaznú fotografiu.

Medzinárodná porota súťaže YRE vybrala fotografiu SVET JE ŤAŽKÉ MIESTO za fotografiu roka, pretože zachytáva komplexné prepojenia medzi ľudskými potrebami a prírodným prostredím, medzi sociálno-ekonomickým rozvojom a kultúrou a medzi miestnym a globálnym prostredím. Porotu zaujala tiež výborným technickým spracovaním, ale aj hlbším posolstvom zameraným na človeka.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že fotografia nesúvisí s environmentálnou problematikou, no tie sa skrývajú v úzadí. Člen poroty YRE, Bernard Combes, UNESCO: „Táto fotografia ilustruje, že náš dôraz na environmentálnu udržateľnosť by sa nemal obmedzovať len na environmentálne koncepty, ale mal by zahŕňať a odrážať všetky tri rozmery udržateľného rozvoja - ekonomický, sociálny a environmentálny, ktoré sú vzájomne závislé a navzájom sa posilňujú, pričom kultúra je základným nosným prvkom.“

Michel, autor fotografie, opísal svoju motiváciu poslať tento obrázok do súťaže YRE: „Neskôr som oslovil tohto mladíka, porozprávali sme sa a zistil som, že cez deň študuje a v noci pracuje. Bol som dojatý. Prostredníctvom tohto obrázku by som chcel rozšíriť povedomie o detskej práci a požiadať o pomoc takýmto deťom, ktoré potrebujú svetlú budúcnosť, nie jasné svetlá okolo.“

 

Fotografia roka sa zvyčajne vyhlasuje každý rok po medzinárodnej súťaži YRE a bude slúžiť na PR a komunikačné účely programu. https://www.yre.global/stories-news/2022/7/6/the-yre-photo-of-the-year-2023-the-worlds-a-hard-place-by-by-michel-cecil-from-india

 

Priložené obrázky
YRE foto roka: Svet je ťažké miesto