Workshop v Trenčíne odmenil Mladých reportérov možnosťou pracovať po boku profesionálov
Mladá reportérka Adriána Henčeková kladie otázky hovorkyni Mesta Trenčín Erike Ságovej. Autor: Michal Mazánik

Workshop v Trenčíne odmenil Mladých reportérov možnosťou pracovať po boku profesionálov

Čitajte tiež


Mladá reportérka Adriána Henčeková kladie otázky hovorkyni Mesta Trenčín Erike Ságovej. Autor: Michal Mazánik

Práca v teréne je základným kameňom úspešnej reportáže. Po celých mesiacoch v online priestore sa k nej mladí novinári vrátili na tradičnom júnovom workshope. Pozvánkou boli ocenení reportéri z celého Slovanska, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v národnom kole súťaže. 

Študenti, pedagógovia a lektori sa stretli v druhý  júnový týždeň na chate Trubárka pri Trenčíne. Žiakov rozdelili na 8 tímov. Každá skupinka sa venovala jednej lokálnej téme. V jednotlivých tímoch boli zastúpení s rôznymi formami výstupov – článok, fotografia aj video.

„Vďaka tomu, že sa workshop odohral na domácej pôde, vedeli sme im pomôcť dohodnutím kvalifikovaných miestnych respondentov a lektorov,“ hovorí Klaudia Medalová, koordinátorka programu z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne.

Každým rokom rastieme

Návrat do terénu po mesiacoch strávených na home office nebol podľa Medalovej jediným špecifikom. Počet účastníkov prekročil číslo 40: „Rastieme, a to v rôznych zmysloch slova. Vysoký počet účastníkov sa odrazil na spôsobe práce a množstve výstupov,“ doplnila.

V stredu, prvý deň workshopu, vyrazili do centra Trenčína zbierať materiál. „Zaujímavá pre mňa bola najmä práca v rozdelených skupinkách. Pracovala som v tíme s ľuďmi, ktorých som videla prvýkrát až na mieste,“ hovorí skúsená reportérka Ľudka Slivová.

Venovala sa téme nového chráneného územia – Trenčianskeho luhu. Tento priestor sa nachádza v centrálnej časti mesta. Ďalší skúmali, ako je možné nahradiť automobilovú dopravu formami tzv. nežnej mobility, ktorá je šetrnejšia k mestu.

Témami boli aj káva či parkovanie

Každý tím sa skladal tiež z odborného garanta pre danú tému a pedagóga. Mária Jánošíková, ktorá je v programe zapojená šesť rokov, bola jedným z garantov. Jej reportéri sa zaoberali problematikou kávovej usadeniny - odpadu, ktorý vzniká po spracovaní kávy.

„Sústredili sme sa na to, prečo sa usadeniny vyhadzujú, hoci majú všestranné využitie. Najprv sme sa išli pozrieť do kaviarne, ďalej sme navštívili Mestský úrad. Tam sme sa rozprávali o vnímaní kávového gruntu z hľadiska odpadu,“ približuje maturantka Mária.

Ďalšia skupinka reportérov sa venovala vplyvu výstavby nového asfaltového parkoviska na mikroklímu. Po jeho dokončení pocítili v blízkych objektoch Trenčianskej univerzity zvýšenie teploty.

Pod krídlami profesionálov

Lektori z praxe sú súčasťou workshopu každoročne. Píšucich reportérov si vzala pod patronát trenčianska novinárka Eva Mišovičová: „Je to pre mňa výnimočná príležitosť, lebo pracovať s vnímavými mladými ľuďmi je naozaj zážitok.“

Hneď prvý deň hodili lektori študentov do vody. Pripravili si fiktívnu aktivitu, pri ktorej mal byť miestny potok znečistený chemikáliami. Informácie získané v teréne spracovávali podľa toho, do akého média boli zaradení – tlačová agentúra, bulvár, alebo miestne noviny.

„Aktivita pri potoku bola brilantná, hlavne vo svojej neočakávanosti. Určite to pre mňa bola prínosná skúsenosť,“ hodnotí reportér Jakub Benčo.

Kvalita verzus kvantita

„Ak by som mala hodnotiť kvalitu výstupov z workshopu, áno, je to stále lepšie. Skôr ma asi mrzí, že kvantita príspevkov - v rámci celého roka - dlhodobo nerastie. V programe pôsobí malý počet škôl a základňa reportérov je úzka,“ prízvukuje Klaudia Medalová.

Práve snahu o zvýšenie počtu zapojených škôl do vzdelávacieho programu vníma ako jednu z dôležitých výziev do budúcna.

Progres v kvalite odovzdaných prác z dielne programu vníma tiež Eva Mišovičová: „Potrebujú sa "vytrénovať" v písaní. Posun dopredu v ich zručnostiach však naozaj z roka na rok vidno. Aj jeden človek zmôže veľa. Držím každému z nich palce.“

 

Meno autora/autorov: 
Michal Mazánik
Vek autora/autorov: 
19
Škola: 
Střední škola Kostka, s. r. o.