Znehodnocujú pôdu a ničia krásu prírody

Cigaretové ohorky sú globálnym problémom po celom svete. Ani na Slovensku to nie je inak a slovenské mestá "zdobí" odpad z cigaretových ohorkov. 

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Nina Šidlíková

Veková skupina

15-18

Škola

Stredná Priemyselná škola Elektrotechnická, Hálova 16 Bratislava, ZŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Jedna cigareta obsahuje niekoľko škodlivých látok, ktoré sú však pre prírodu škodlivé až po zapálení a odhodení cigarety na zem vo forme cigaretového ohorku. Menej ohorkov na zemi by znamenalo čistejšie a krajšie mestá, kvalitnejšie okolie a čistejšiu prírodu.