Zelená oáza v srdci panelákov

Čitajte tiež

V srdci panelákového sídliska v Bratislave sa nachádza malý zázrak - Cirkevná základná škola Narnia. Spolu s rodičmi, učiteľmi a deťmi sa podarilo premeniť školské prostredie na zelenú oázu s klimatickými prvkami zelených a modrých riešení, ktorá je prístupná pre všetkých. Od výsadby stromov a kríkov, cez vytvorenie lúky pre motýle a tankovacej stanice pre opeľovače, až po pestovanie vlastnej zeleniny v školskej záhradke. Tento projekt ukazuje, ako môže spoločná snaha a udržateľné myslenie priniesť pozitívne zmeny do mestského prostredia. Vrátil sa život a vznikla priaznivá mikroklíma.

Meno autora/autorov

Simona Gerhátová, Monika Ihringová, Natália Pospiš, Timotej Taliga, Natália Šoltés

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Navrhnuté a realizované opatrenia na školskom pozemku vytvárajú školskú záhradu s klimatickými prvkami, ktorá učí. Zároveň ochladzuje ovzdušie, zadržiava vodu a umožňuje život drobným živočíchom.