Vieme, čo dýchame?

Aká je kvalita ovzdušia v Púchove? Túto otázku si položila 17-ročná študentka púchovského gymnázia Miroslava a svoje zistenia ponúka vo videoreportáži.

"V reportáži som sa zaoberala tým, čo vlastne v mojom meste, Púchov,  dýchame. Zistila som viac o meracej stanici SHMÚ. Dozvedela som sa, ako sa tam dostala, koho to bolo zásluhou. Navštívila som SHMÚ v Bratislava na Kolibe a zhovárala sa s odborníkom Martinom Kremlerom. Navrhla som riešenia pre čistejší vzduch v meste", uviedla Miroslava.

Meno autora/autorov

Miroslava Kubičárová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Klimatická zmena. Problém znečistenia ovzdušia prachovými časticami a inými škodlivými látkami.