Veľký mikroproblém

Vyšetrovanie pohodeného odpadu nie je jednoduché a do akcie bol zavolaný jeden z najpovolanejších. Detektív a jeho práca nastavujú zrkadlo našej spoločnosti a video sa vysmieva spomalenému systému pri vyšetrovaní environmentálnych činov na Slovensku. Dolapí detektív páchateľa, ktorý rozhadzuje po okolí odpad? 

Meno autora/autorov

Jakub Benčo/Peter Vavrinec

Veková skupina

15-18

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Vtipnou formou a satirou sme sa snažili ukázať, ako by mohlo vyzerať vyšetrovanie odhodenia odpadu. Slovenská republika už dlhodobo nesprísňuje pokuty za porušenie zákazu odhadzovania odpadu, ide jej len veľmi pomaly vyšetrovanie závažných environmentálnych trestných činov a okrem toho už dlhodobo zanedbáva aj vyučovanie environmentálnej výchovy na školách. Týmto videom sme chceli ukázať, že nakoniec problémy so životným prostredím aj tak zostávajú často v rukách jednotlivcov či komunít, ktoré sa snažia zlepšiť svoje okolie.