V škole dobre, vonku najlepšie

Školské prostredie hrá kľúčovú úlohu vo vzdelávaní. Vo videu sa pozrieme na to, ako sa dôležitosť školského prostredia prejavuje v našom každodennom živote a ako môžeme využívať jeho potenciál na maximum. Je dobre mať útulné triedy a moderné učebnice, ale nemôžeme ignorovať skutočnosť, že vonkajšie prostredie nášho školského areálu je rovnako dôležité pre náš celkový rozvoj a pohodu. Žiaci nám povedia, aké príležitosti na objavovanie, učenie sa a relaxáciu môžeme zažívať vonku.

 

Meno autora/autorov

Daniel Filo, Sebastian Feranec, Edita Repková, Tomaš Beťák

Veková skupina

15-18

Škola

Spojená škola internátna Námestovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

  1. Kvalita zdravia a života: Učenie vonku v prírode prispieva k zlepšeniu fyzického a duševného zdravia jednotlivcov. Fyzická aktivita a čas strávený vonku majú pozitívny vplyv na celkovú pohodu a zdravie. Prírodné prostredie ponúka čistý vzduch, bohatú biodiverzitu a príležitosti na relaxáciu a obnovu, čo podporuje kvalitu života jednotlivcov.

  2. Kvalitné vzdelanie: Učenie vonku v prírode poskytuje jedinečné vzdelávacie prostredie, ktoré podporuje zmysluplné učenie a rozvoj kritického myslenia. Prirodzená interakcia s prírodným prostredím motivuje žiakov k objavovaniu, pozorovaniu a skúmaniu, čo prispieva k ich kognitívnemu a emocionálnemu rozvoju. Takéto vzdelávanie tiež posilňuje povedomie o environmentálnych otázkach a podporuje udržateľné životné praktiky.

  3. Ochrana klímy: Učenie vonku v prírode zvyšuje povedomie o krehkosti a hodnote prírodných ekosystémov. Priame skúsenosti s prírodou pomáhajú žiakom porozumieť významu ochrany prírody a klímy. Tým, že sa učia o biodiverzite, ekologických systémoch a zraniteľnosti životného prostredia, sú motivovaní k podpore environmentálnych opatrení a aktívnej ochrane planéty. Rovnako udržba vonkajšieho areálu pri ktorom zohľadnujeme jeho udržaťeľnost,prirodzenosť biodiverzitu vedie k ochrane klímy\.