Tam, kde nelietajú včely

Za posledné roky sa medzi mestami a Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica vystavalo 6 výrobných hál. Tie dokopy zabrali veľké množstvo úrodnej pôdy, na ktorej by mohli byť zasadené medosné rastliny. Práve tie chýbajú včelám, ktoré majú menšie možnosti na opeľovanie. Ako k tomuto problému pristupujú miestne spoločnosti?

 

Vyrobili: Mária Jánošíková, Michal Mazánik, Tamara Eliašová

Súkromná základná umelecká škola Nová Dubnica, 9. ročník

(c) 2017

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková, Michal Mazánik, Tamara Eliašová

Veková skupina

15-18

Škola

Súkromná základná umelecká škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: