Superhrdina nám čistí vzduch

Machy sú superhrdinami v boji s klimatickou krízou aj znečistením časticami PM 2.5.

Ochladzujú prostredie a čistia vzduch od škodlivých častíc.

Vyrobili a v školskom prostredí sme úspešne otestovali machové kolektory.

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková

Veková skupina

15-18

Škola

Obchodná Akadémia Račianska, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Hľadali a našli sme jednoduché, funkčné a prírodné riešenie súčasných problémov zo znečisteným ovzduším. Machový kolektor si môže vyrobiť každý. Zlepší si ním kvalitu zdravia aj života.