Stane sa zo zálohovania na Slovensku zvyk?

Na tému zálohovania urobili Mladí reportéri zo ZŠ K.Kuffnera v Sládkovičove online dotazník, na ktorý reagovalo 92 respondentov. Väčšina ľudí si na zálohovanie zvyká, zo začiatku však sa stretli s viacerými problémami. Nevdeli napríklad, prečo treba fľaše či plechovky nosiť nepokrčené, keď to automat aj tak stlačí. Ako objasnila Katarína Kretter z OZV - ENVIPK, celé je to kvôli čitateľnosti EAN kódov. Mnoho žiakov 2.stupňa ZŠ si myslí, že zálohovanie je dobré a potrebné,avšak stretávajú sa s problémami. Kým niektorých motivuje to, že za to dostanú naspäť peniaze, niektorým naopak prekáža zhromažďovanie fliaš, že ich treba nosiť naspäť do obchodu, alebo zo školy domov. Ľuďom prekáža aj systém vyplatenia zálohu, najprv dostanú bloček za odovzdané fľaše, potom si ho však musia dať vyplatiť pri pokladni. Za problém ľudia považujú aj to, že fľašu pokrčia, lebo zabudnú. Stále sa však nájdu aj takí, čo nezálohujú vôbec.  Skúsenosti zo zahraničia však ukazujú, že v čase, keď bolo zálohovanie u nich zavádzané, sa pomocou klasického kontajnerové systému darilo vyzbierať len tretinu, či polovicu všetkých PET obalov uvedených na trh. Už po roku však stúpol počet vyzbieraných komodít dvojnásobne a do dvoch rokov sa ustálil na 90%. Ako to bude na Slovensku, ukáže čas.

 

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Oliver Brunner, Andrea Takácsová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ K.Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zálohovanie je jeden z ďaľších spôsobov, ako dosiahnuť rýchlejší návrat PET fliaš a plechoviek do obehu a zvýšiť mieru recyklácie a ušetriť výrobu  vždy nových a nových. To by malo viesť k zodpovednej výrobe v priemysle a k zodpovednej spotrebe u zákazníkov. Tým sa vo väčšej miere priblížime k zníženiu klimatickej krízy a k udržateľému spôsobu života.