Nekonečné problémy Ružína

Meno autora/autorov

Tomáš Maník, Tomáš Jačišin

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov, Mudroňova 20

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 14. Život pod vodou

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Snažíme sa poukázať na podstatnom problému tejto vodnej nádrži menom Ružín, ktorá je nonstop znečistená. Je to klenot Košického kraja a treba pokázať, že stále sa s ním nič nedeje.