Naša špinavá budúcnosť?

Myslíte si, že o niekoľko rokov budeme žiť v takom čistom prostredí ako dnes?

 

Správanie ľudí voči prírode je nesprávne! Prečo neberieme ohľad na skutočnosti, ktoré sa nás týkajú? Predsa nie je ťažké prejsť o "dva kroky" viac a zastaviť sa pri odpadkovom koši, triediť odpad či recyklovať. Dennodenne znečisťujeme okolie našich domovov.

 

Toto sa nám páči? Premýšľajme nad tým, riešme to. 

 
V tomto videu máme možnosť vidieť následky spôsobené ľuďmi v roku 2033.

Meno autora/autorov

Viktória Behanová

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: