Motivujú mladších k nežnej mobilite

Čitajte tiež

Rodičia sa svoje menšie deti boja nechávať ísť samé cez prechod a práve v tom im pomáhali žiaci 2.stupňa zo Základnej školy Karola Kuffnera v Sládkovičove.

Čakali prvostupniarov na prechodoch tak, aby rodičia nemuseli zachádzať do jednosmerky pri škole a zároveň tak zmenšili dopravnú zápchu a vyhli sa rannej špičke. Viacerým rodičom to ozaj pomohlo a niektoré deti si našli aj svojich obľúbených odprevádzačov.

Ako ďalší príklad sa spojili tri generácie chlapov a učili mladších žiakov opravovať defekt na bicykli.

Pri školách sa pravidelne stretávame s rannými zápchami, s "mama-taxi" a vykladaním detí až "pred dverami". Napriek tomu, že na ZŠ Karola Kuffnera v Sládkovičove bicykluje veľký počet detí pravidelne, sú to väčšinou žiaci druhého stupňa. Žiaci a učitelia sa pravidelne zapájajú do súťaží Do práce na bicykli a Do školy na bicykli alebo Európsky týždeň mobility. Tento rok sa rozhodli zapojiť aj mladších žiakov tak, že im budú pomáhať starší žiaci.

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Matúš Kopas

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nežná mobilita, do ktorej sa zahŕňa cyklodoprava, MHD a samozrejme chôdza je zárukou zníženia množstva CO2 v atmosfére a tak pomáhajú znižovať dopad klimatickej krízy. Zároveň prispievajú k udržateľnosti mestských komunít, ciest a čistote ovzdušia.