Košeca: smart systém motivuje minimalizovať odpad

Kým mnohé obce sa boria s narastajúcim množstvom odpadu a nízkou mierou triedenia, v Košeci je to inak. Vo funkcii odpadového špecialitu tu pôsobí Marek Kurinec, ktorý sa problematike odpadov venuje viac ako 25 rokov. S pomocou starostu Radomíra Brtáňa rozbehli v roku 2019 smart systém evidencie odpadu. Vďaka nemu sa im podarilo zvýšiť mieru vytriedeného odpadu na viac ako 50 %.

Za zavedenie systému ELWIS získali v roku 2020 prestížne ocenenie "The Innovation in Politics Awards".

Meno autora/autorov

Mária Jánošíková

Veková skupina

19-25

Škola

Střední škola Kostka s.r.o.

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ak je naše mesto či obec čisté a odpad má tiež svoje presné miesto, žije sa nám ľahšie. Nie nadarmo sa používa príslovie "čistota, pol života". Obec Košeca prispieva aj k zmierneniu klimatickej krízy dôsledným triedením všetkých zložiek odpadu.