Komunitné kompostovanie s problémami?

Podobne ako aj v iných slovenských mestách, tak aj obyvatelia Novej Dubnicie môžu od minulého roka zberať kuchynský odpad. V Novej Dubnici však na stojiskách s odpadovými nádobami nenájdete klasické hnedé odpadkové koše na bioodpad. Mesto sa totiž rozhodlo pre tzv. komunitné kompostovanie. Veľké zelené odpadové nádoby je možné od roku 2022 nájsť pri každej bytovke. Komunitné kompostovanie však prinieslo aj množstvo problémov. Ako to v meste Nová Dubnica vyzerá s komunitným kompostovaním vyzerá dnes? 

Meno autora/autorov

Hanka Bačíková, Natália Florianová

Veková skupina

menej ako 11

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Kompostovanie či zber kuchynského odpadu prikazuje mestám a obciam zákon. Vďaka zberu tohto odpadu mestá a obce nielen že ušetria peniaze za skládkovanie, ale zároveň aj môžu odpad premeniť na hodnotný kompost alebo dokonca na energiu.